हाईलाईट:
/ Local Level Contact जिल्ला समन्वय समिति

क्रस प्रदेश स्थानीय तहको नाम जिल्ला वेवसाईट कार्यालयको ईमेल सम्पर्क फोन बिस्तृतमा
७२१. सुदूरपश्चिम प्रदेश सुर्नया गाउँपालिका बैतडी Web Site surnayagaupalika@gmail.com 9842247864
७२२. सुदूरपश्चिम प्रदेश सिगास गाउँपालिका बैतडी Web Site info@sigasmun.gov.np 9848889937
७२३. सुदूरपश्चिम प्रदेश शिवनाथ गाउँपालिका बैतडी Web Site ito.shivanathmun@gmail.com ९८४८७६९६७९
७२४. सुदूरपश्चिम प्रदेश पंचेश्वर गाउँपालिका बैतडी Web Site ito.pancheshwormun@gmail.com 9858784000
७२५. सुदूरपश्चिम प्रदेश दोगडाकेदार गाउँपालिका बैतडी Web Site info@dogdakedarmun.gov.np 9858781100
७२६. सुदूरपश्चिम प्रदेश डीलासैनी गाउँपालिका बैतडी Web Site drmbaitadi@gmail.com 9858750342
७२७. सुदूरपश्चिम प्रदेश आलिताल गाउँपालिका डडेल्धुरा Web Site info@aalitalmun.gov.np 091693962
७२८. सुदूरपश्चिम प्रदेश अजयमेरु गाउँपालिका डडेल्धुरा Web Site ito@ajayamerumun.gov.np 9858750226
७२९. सुदूरपश्चिम प्रदेश भागेश्वर गाउँपालिका डडेल्धुरा Web Site info@bhageshwormun.gov.np 9841963896
७३०. सुदूरपश्चिम प्रदेश गन्यापधुरा गाउँपालिका डडेल्धुरा Web Site ganapdhurarm@gmail.com 9858788707
७३१. सुदूरपश्चिम प्रदेश नवदुर्गा गाउँपालिका डडेल्धुरा Web Site nawadurgaruralmun@gmail.com 9858745430
७३२. सुदूरपश्चिम प्रदेश अमरगढी नगरपालिका डडेल्धुरा Web Site info@amargadhimun.gov.np 096-410222
७३३. सुदूरपश्चिम प्रदेश परशुराम नगरपालिका डडेल्धुरा Web Site parshurammun@gmail.com 096-411004
७३४. सुदूरपश्चिम प्रदेश बेलौरी नगरपालिका कञ्चनपुर Web Site info@belaurimun.gov.np 099-580221
७३५. सुदूरपश्चिम प्रदेश कृष्णपुर नगरपालिका कञ्चनपुर Web Site info@krishnapurmun.gov.np 099-412046
Showing 721 to 735 of 753 entries | Takes 0.15 seconds to render