हाईलाईट:
/ Local Level Contact जिल्ला समन्वय समिति

क्रस प्रदेश स्थानीय तहको नाम जिल्ला वेवसाईट कार्यालयको ईमेल सम्पर्क फोन बिस्तृतमा
७०६. सुदूरपश्चिम प्रदेश छबिसपाथिभेरा गाउँपालिका बझाङ Web Site info@chhabispathiveramun.gov.np 9863100017
७०७. सुदूरपश्चिम प्रदेश वित्थडचिर गाउँपालिका बझाङ Web Site bitthadchirmun@gmail.com ९८५८४८८०७९
७०८. सुदूरपश्चिम प्रदेश अपिहिमाल गाउँपालिका दार्चुला Web Site info@apihimalmun.gov.np 9858775037
७०९. सुदूरपश्चिम प्रदेश दुहुँ गाउँपालिका दार्चुला Web Site info@duhunmun.gov.np 9746244496
७१०. सुदूरपश्चिम प्रदेश लेकम गाउँपालिका दार्चुला Web Site info@lekammun.gov.np 9865851720
७११. सुदूरपश्चिम प्रदेश मालिकार्जुन गाउँपालिका दार्चुला Web Site info@malikarjunmun.gov.np 9848711514
७१२. सुदूरपश्चिम प्रदेश मार्मा गाउँपालिका दार्चुला Web Site info@marmamun.gov.np 9759503773
७१३. सुदूरपश्चिम प्रदेश शैल्यशिखर नगरपालिका दार्चुला Web Site shailyashikhar.gov@gmail.com 093-400086
७१४. सुदूरपश्चिम प्रदेश महाकाली नगरपालिका दार्चुला Web Site info@mahakalimun.gov.np 093-420137
७१५. सुदूरपश्चिम प्रदेश व्याँस गाउँपालिका दार्चुला Web Site info@vyansmun.gov.np 9868735005
७१६. सुदूरपश्चिम प्रदेश नौगाड गाउँपालिका दार्चुला Web Site info@naugadmun.gov.np 9759500976
७१७. सुदूरपश्चिम प्रदेश शिवनाथ गाउँपालिका बैतडी Web Site ito.shivanathmun@gmail.com ९८४८७६९६७९
७१८. सुदूरपश्चिम प्रदेश पंचेश्वर गाउँपालिका बैतडी Web Site ito.pancheshwormun@gmail.com 9858784000
७१९. सुदूरपश्चिम प्रदेश पुर्चौडी नगरपालिका बैतडी Web Site ito.purchaundi@gmail.com 096690803
७२०. सुदूरपश्चिम प्रदेश सिगास गाउँपालिका बैतडी Web Site info@sigasmun.gov.np 9848889937
Showing 706 to 720 of 753 entries | Takes 0.13 seconds to render