हाईलाईट:
/ Local Level Contact जिल्ला समन्वय समिति

क्रस प्रदेश स्थानीय तहको नाम जिल्ला वेवसाईट कार्यालयको ईमेल सम्पर्क फोन बिस्तृतमा
१५१. मधेश प्रदेश बलान-विहुल गाउँपालिका सप्तरी Web Site info@balanbihulmun.gov.np 9852660606
१५२. मधेश प्रदेश बिष्णुपुर गाउँपालिका सप्तरी Web Site bishnupursaptari@gmail.com 9852822500
१५३. मधेश प्रदेश राजगढ गाउँपालिका सप्तरी Web Site info@rajgadhmun.gov.np 9801501142
१५४. मधेश प्रदेश महादेवा गाउँपालिका सप्तरी Web Site mahadevarmun@gmail.com 9815729565
१५५. मधेश प्रदेश रुपनी गाउँपालिका सप्तरी Web Site info@rupanimun.gov.np 031-450035
१५६. मधेश प्रदेश कर्जन्हा नगरपालिका सिराहा Web Site karjanhamun@gmail.com 033-411024
१५७. मधेश प्रदेश कल्याणपुर नगरपालिका सिराहा Web Site kalyanpurmun2073@gmail.com 9852834364
१५८. मधेश प्रदेश गोलबजार नगरपालिका सिराहा Web Site info@golbazarmun.gov.np 033-540499
१५९. मधेश प्रदेश धनगढीमाई नगरपालिका सिराहा Web Site info@dhangadhimaimun.gov.np 033545238
१६०. मधेश प्रदेश सखुवानान्कारकट्टी गाउँपालिका सिराहा Web Site sakhuwanankarkatti@gmail.com 9852832663
१६१. मधेश प्रदेश लक्ष्मीपुर पतारी गाउँपालिका सिराहा Web Site laxmipurpatari@gmail.com 9852833615
१६२. मधेश प्रदेश सुखीपुर नगरपालिका सिराहा Web Site sukhipurnagarpalika@gmail.com 9861851800
१६३. मधेश प्रदेश अर्नमा गाउँपालिका सिराहा Web Site info@arnamamun.gov.np 9869067776
१६४. मधेश प्रदेश औरही गाउँपालिका सिराहा Web Site aurahigaunpalika@gmail.com 9824796438
१६५. मधेश प्रदेश नरहा गाउँपालिका सिराहा Web Site ito.narahamun@gmail.com 9852825205
Showing 151 to 165 of 753 entries | Takes 0.14 seconds to render