हाईलाईट:
/ Local Level Contact जिल्ला समन्वय समिति

क्रस प्रदेश स्थानीय तहको नाम जिल्ला वेवसाईट कार्यालयको ईमेल सम्पर्क फोन बिस्तृतमा
३१. सुदूरपश्चिम प्रदेश खप्तडछान्ना गाउँपालिका बझाङ Web Site info@khaptadchhannamun.gov.np 9849908246
३२. सुदूरपश्चिम प्रदेश केदारस्युँ गाउँपालिका बझाङ Web Site kedarasyumun@gmail.com 9867875898
३३. सुदूरपश्चिम प्रदेश साईपाल गाउँपालिका बझाङ Web Site ito.saipalmun@gmail.com 9864326715
३४. सुदूरपश्चिम प्रदेश तालकोट गाँउपालिका बझाङ Web Site ito.muntalkot@gmail.com 9858420845
३५. सुदूरपश्चिम प्रदेश व्याँस गाउँपालिका दार्चुला Web Site info@vyansmun.gov.np 9868735005
३६. सुदूरपश्चिम प्रदेश लेकम गाउँपालिका दार्चुला Web Site info@lekammun.gov.np 9865851720
३७. सुदूरपश्चिम प्रदेश मालिकार्जुन गाउँपालिका दार्चुला Web Site info@malikarjunmun.gov.np 9848711514
३८. सुदूरपश्चिम प्रदेश मार्मा गाउँपालिका दार्चुला Web Site info@marmamun.gov.np 9759503773
३९. सुदूरपश्चिम प्रदेश नौगाड गाउँपालिका दार्चुला Web Site info@naugadmun.gov.np 9759500976
४०. सुदूरपश्चिम प्रदेश दुहुँ गाउँपालिका दार्चुला Web Site info@duhunmun.gov.np 9746244496
४१. सुदूरपश्चिम प्रदेश अपिहिमाल गाउँपालिका दार्चुला Web Site info@apihimalmun.gov.np 9858775037
४२. सुदूरपश्चिम प्रदेश दोगडाकेदार गाउँपालिका बैतडी Web Site info@dogdakedarmun.gov.np 9858781100
४३. सुदूरपश्चिम प्रदेश पंचेश्वर गाउँपालिका बैतडी Web Site ito.pancheshwormun@gmail.com 9858784000
४४. सुदूरपश्चिम प्रदेश शिवनाथ गाउँपालिका बैतडी Web Site ito.shivanathmun@gmail.com ९८४८७६९६७९
४५. सुदूरपश्चिम प्रदेश सिगास गाउँपालिका बैतडी Web Site info@sigasmun.gov.np 9848889937
Showing 31 to 45 of 54 entries | Takes 0.98 seconds to render