हाईलाईट:
/ Local Level Contact जिल्ला समन्वय समिति

क्रस प्रदेश स्थानीय तहको नाम जिल्ला वेवसाईट कार्यालयको ईमेल सम्पर्क फोन बिस्तृतमा
१६. सुदूरपश्चिम प्रदेश मेल्लेख गाउँपालिका अछाम Web Site info@mellekhmun.gov.np 9858426090
१७. सुदूरपश्चिम प्रदेश बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिका अछाम Web Site log.bannigadhi@gmail.com 9843227919
१८. सुदूरपश्चिम प्रदेश ढकारी गाउँपालिका अछाम Web Site info@dhakarimun.gov.np 9864811102
१९. सुदूरपश्चिम प्रदेश चौरपाटी गाउँपालिका अछाम Web Site chaurpatigaupalika@gmail.com 9848753194
२०. सुदूरपश्चिम प्रदेश गौमुल गाउँपालिका बाजुरा Web Site ito.gaumulmun@gmail.com 9848492727
२१. सुदूरपश्चिम प्रदेश खप्तड छेडेदह गाउँपालिका बाजुरा Web Site icto.chhededaha@gmail.com 096-690801
२२. सुदूरपश्चिम प्रदेश जगन्नाथ गाउँपालिका बाजुरा Web Site info@jagganathmun.gov.np 9749011330
२३. सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिका बाजुरा Web Site info@swamikartikmun.gov.np 9849483021
२४. सुदूरपश्चिम प्रदेश हिमाली गाउँपालिका बाजुरा Web Site info@himalimun.gov.np 9858021521
२५. सुदूरपश्चिम प्रदेश मष्टा गाउँपालिका बझाङ Web Site ito.mastamun@gmail.com 9800669821
२६. सुदूरपश्चिम प्रदेश खप्तडछान्ना गाउँपालिका बझाङ Web Site info@khaptadchhannamun.gov.np 9849908246
२७. सुदूरपश्चिम प्रदेश छबिसपाथिभेरा गाउँपालिका बझाङ Web Site info@chhabispathiveramun.gov.np 9863100017
२८. सुदूरपश्चिम प्रदेश तालकोट गाँउपालिका बझाङ Web Site ito.muntalkot@gmail.com 9858420845
२९. सुदूरपश्चिम प्रदेश थलारा गाउँपालिका बझाङ Web Site info@thalaramun.gov.np 9840927341
३०. सुदूरपश्चिम प्रदेश दुर्गाथली गाउँपालिका बझाङ Web Site durgathalimun23@gmail.com 9858485620
Showing 16 to 30 of 54 entries | Takes 0.99 seconds to render