/ Local Level Contact जिल्ला समन्वय समिति

क्रस प्रदेश स्थानीय तहको नाम जिल्ला वेवसाईट कार्यालयको ईमेल सम्पर्क फोन बिस्तृतमा
४६. कर्णाली प्रदेश बारेकोट गाउँपालिका जाजरकोट Web Site barekotrm@gmail.com 9858080810
४७. कर्णाली प्रदेश शिवालय गाउँपालिका जाजरकोट Web Site info@shibalayamun.gov.np 9858084522
४८. कर्णाली प्रदेश गुराँस गाउँपालिका दैलेख Web Site gurans.rmp@gmail.com 089-690612
४९. कर्णाली प्रदेश ठाँटीकाँध गाउँपालिका दैलेख Web Site thatikandh.rmp@gmail.com 9848269325
५०. कर्णाली प्रदेश डुंगेश्वर गाउँपालिका दैलेख Web Site info@dungeshwormun.gov.np 9858039724
५१. कर्णाली प्रदेश नौमुले गाउँपालिका दैलेख Web Site naumulegapa@gmail.com 9815443666
५२. कर्णाली प्रदेश भगवतीमाई गाउँपालिका दैलेख Web Site rmp.bhagawatimai@gmail.com 9858020799
५३. कर्णाली प्रदेश भैरवी गाउँपालिका दैलेख Web Site bhairabirm@gmail.com 9858068268
५४. कर्णाली प्रदेश महाबु गाउँपालिका दैलेख Web Site info@mahabumun.gov.np 9824522103
Showing 46 to 54 of 54 entries | Takes 0.06 seconds to render