/ Local Level Contact जिल्ला समन्वय समिति

क्रस प्रदेश स्थानीय तहको नाम जिल्ला वेवसाईट कार्यालयको ईमेल सम्पर्क फोन बिस्तृतमा
३१. कर्णाली प्रदेश बाँफिकोट गाउँपालिका रुकुम (पश्चिम भाग) Web Site ito.banphikotmun@gmail.com 9857888720
३२. कर्णाली प्रदेश सानीभेरी गाउँपालिका रुकुम (पश्चिम भाग) Web Site sanibherimun@gmail.com 9857824253
३३. कर्णाली प्रदेश सिद्ध कुमाख गाउँपालिका सल्यान Web Site info@siddhakumakhmun.gov.np 9857855004
३४. कर्णाली प्रदेश दार्मा गाउँपालिका सल्यान Web Site info@darmamun.gov.np 9847813131,
३५. कर्णाली प्रदेश त्रिवेणी गाउँपालिका सल्यान Web Site ito.trivenimunsalyan@gmail.com 9857844603
३६. कर्णाली प्रदेश छत्रेश्वरी गाउँपालिका सल्यान Web Site chhatreshworimun@gmail.com 9857844412
३७. कर्णाली प्रदेश कुमाख गाउँपालिका सल्यान Web Site ito.kumakh2073@gmail.com 9857844899
३८. कर्णाली प्रदेश कालिमाटी गाउँपालिका सल्यान Web Site info@kalimatimun.gov.np 9857844300
३९. कर्णाली प्रदेश कपुरकोट गाउँपालिका सल्यान Web Site kapurkotruralmun073@gmail.com 088410069
४०. कर्णाली प्रदेश चिङ्गाड गाउँपालिका सुर्खेत Web Site chingadgaunpalika@gmail.com 9848025584
४१. कर्णाली प्रदेश चौकुने गाउँपालिका सुर्खेत Web Site chaukunegapa@gmail.com 9858047333
४२. कर्णाली प्रदेश बराहताल गाउँपालिका सुर्खेत Web Site ito.barahatalmun@gmail.com 9858067444
४३. कर्णाली प्रदेश सिम्ता गाउँपालिका सुर्खेत Web Site simtagaupalikaskt@gmail.com 9858077500
४४. कर्णाली प्रदेश कुसे गाउँपालिका जाजरकोट Web Site info@kushemun.gov.np 081-695060
४५. कर्णाली प्रदेश जुनीचाँदे गाउँपालिका जाजरकोट Web Site junichanderuralmun@gmail.com 9866207963
Showing 31 to 45 of 54 entries | Takes 0.07 seconds to render