/ Local Level Contact जिल्ला समन्वय समिति

क्रस प्रदेश स्थानीय तहको नाम जिल्ला वेवसाईट कार्यालयको ईमेल सम्पर्क फोन बिस्तृतमा
१६. कर्णाली प्रदेश ताँजाकोट गाउँपालिका हुम्ला Web Site ito.tajakotmun@gmail.com 9851119292
१७. कर्णाली प्रदेश सिंजा गाउँपालिका जुम्ला Web Site info@sinjamun.gov.np 9858322010
१८. कर्णाली प्रदेश हिमा गाउँपालिका जुम्ला Web Site ito.himamun@gmail.com 9858320711
१९. कर्णाली प्रदेश पातारासी गाउँपालिका जुम्ला Web Site info@patarasimun.gov.np 9758901232
२०. कर्णाली प्रदेश तिला गाउँपालिका जुम्ला Web Site info@tilamun.gov.np 9848845716
२१. कर्णाली प्रदेश तातोपानी गाउँपालिका जुम्ला Web Site info@tatopanimun.gov.np 9849337712
२२. कर्णाली प्रदेश गुठिचौर गाउँपालिका जुम्ला Web Site info@guthichaurmun.gov.np 9858390150
२३. कर्णाली प्रदेश कनकासुन्दरी गाउँपालिका जुम्ला Web Site ito.kankasundarimun@gmail.com 00
२४. कर्णाली प्रदेश शुभ कालिका गाउँपालिका कालिकोट Web Site ito.kalikamunkalikot@gmail.com 9851204935,
२५. कर्णाली प्रदेश नरहरिनाथ गाउँपालिका कालिकोट Web Site naraharinathgapa@gmail.com 9868905457
२६. कर्णाली प्रदेश पचालझरना गाउँपलिका कालिकोट Web Site ito.pachaljharanamun@gmail.com 9858322071
२७. कर्णाली प्रदेश पलाता गाउँपालिका कालिकोट Web Site ito.palatamun@gmail.com 9858320838
२८. कर्णाली प्रदेश महावै गाउँपालिका कालिकोट Web Site mahawaimun@gmail.com 9858050537
२९. कर्णाली प्रदेश सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिका कालिकोट Web Site ito.strm@gmail.com 9858320136
३०. कर्णाली प्रदेश त्रिवेणी गाउँपालिका रुकुम (पश्चिम भाग) Web Site tribenigp@gmail.com 9801925763
Showing 16 to 30 of 54 entries | Takes 0.06 seconds to render