हाईलाईट:
/ Local Level Contact जिल्ला समन्वय समिति

क्रस प्रदेश स्थानीय तहको नाम जिल्ला वेवसाईट कार्यालयको ईमेल सम्पर्क फोन बिस्तृतमा
१. गण्डकी प्रदेश अर्जुनचौपारी गाउँपालिका स्याङजा Web Site info@arjunchauparimun.gov.np 063422007
२. गण्डकी प्रदेश आँधिखोला गाउँपालिका स्याङजा Web Site andhikholarm@gmail.com 063-413000
३. गण्डकी प्रदेश कालीगण्डकी गाउँपालिका स्याङजा Web Site kaligandakiruralmunicipality@gmail.com 9856000071
४. गण्डकी प्रदेश फेदीखोला गाउँपालिका स्याङजा Web Site phedikhola174@gmail.com 063402053
५. गण्डकी प्रदेश बिरुवा गाउँपालिका स्याङजा Web Site biruwaruralmun@gmail.com 9856052112
६. गण्डकी प्रदेश हरिनास गाउँपालिका स्याङजा Web Site harinasruralmunicipality@gmail.com 9856036468
७. गण्डकी प्रदेश आँबुखैरेनी गाउँपालिका तनहुँ Web Site info@aanbookhairenimun.gov.np 065-540082
८. गण्डकी प्रदेश ऋषिङ्ग गाउँपालिका तनहुँ Web Site info@rishingmun.gov.np 9856063685
९. गण्डकी प्रदेश घिरिङ गाउँपालिका तनहुँ Web Site ghiringgaupalika@gmail.com 9856063123
१०. गण्डकी प्रदेश देवघाट गाउँपालिका तनहुँ Web Site info@devghatmun.gov.np 056-500072
११. गण्डकी प्रदेश म्याग्दे गाउँपालिका तनहुँ Web Site myagderumun@gmail.com 065-400116
१२. गण्डकी प्रदेश बन्दिपुर गाउँपालिका तनहुँ Web Site info@bandipurmun.gov.np 065-520123
१३. गण्डकी प्रदेश धार्चे गाउँपालिका गोरखा Web Site info@dharchemun.gov.np 9856041451
१४. गण्डकी प्रदेश चुमनुव्री गाउँपालिका गोरखा Web Site chumanuwrimun@gmail.com 9851015492
१५. गण्डकी प्रदेश गण्डकी गाउँपालिका गोरखा Web Site info@gandakimun.gov.np 064-620062
Showing 1 to 15 of 58 entries | Takes 0.13 seconds to render