हाईलाईट:
/ Local Level Contact जिल्ला समन्वय समिति

क्रस प्रदेश स्थानीय तहको नाम जिल्ला वेवसाईट कार्यालयको ईमेल सम्पर्क फोन बिस्तृतमा
६१. बागमती प्रदेश तेमाल गाउँपालिका काभ्रेपलाञ्चोक Web Site temalmun2@gmail.com 011691149
६२. बागमती प्रदेश बेथानचोक गाउँपालिका काभ्रेपलाञ्चोक Web Site info@bethanchowkmun.gov.np 9851225074
६३. बागमती प्रदेश भुम्लु गाउँपालिका काभ्रेपलाञ्चोक Web Site info@bhumlumun.gov.np 9851084808
६४. बागमती प्रदेश महाभारत गाउँपालिका काभ्रेपलाञ्चोक Web Site ito.mahabharatmun@gmail.com 9851255781
६५. बागमती प्रदेश रोशी गाउँपालिका काभ्रेपलाञ्चोक Web Site roshi2073@gmail.com 9851201937
६६. बागमती प्रदेश ईन्द्रसरोवर गाउँपालिका मकवानपुर Web Site indrasarowarmun@gmail.com 9847216005
६७. बागमती प्रदेश राक्सिराङ्ग गाउँपालिका मकवानपुर Web Site info@raksirangmun.gov.np 9855077601
६८. बागमती प्रदेश मनहरी गाउँपालिका मकवानपुर Web Site manaharimun@gmail.com 057-419303
६९. बागमती प्रदेश मकवानपुरगढी गाउँपालिका मकवानपुर Web Site info@makawanpurgadhimun.gov.np 9855088966
७०. बागमती प्रदेश भिमफेदी गाउँपालिका मकवानपुर Web Site ito.bhimphedimun@gmail.com 057410066,
७१. बागमती प्रदेश बाग्मती गाउँपालिका मकवानपुर Web Site bagmatimun.makwanpur@gmail.com 057620476
७२. बागमती प्रदेश बकैया गाउँपालिका मकवानपुर Web Site bakaiyagaunpalika@gmail.com 9855088066
७३. बागमती प्रदेश कैलाश गाउँपालिका मकवानपुर Web Site info@kailashmun.gov.np 9855088266
७४. बागमती प्रदेश इच्छाकामना गाउँपालिका चितवन Web Site ichchhakamanaruralmun@gmail.com 056-410111
Showing 61 to 74 of 74 entries | Takes 0.99 seconds to render