हाईलाईट:
/ Local Level Contact जिल्ला समन्वय समिति

क्रस प्रदेश स्थानीय तहको नाम जिल्ला वेवसाईट कार्यालयको ईमेल सम्पर्क फोन बिस्तृतमा
४६. बागमती प्रदेश किस्पाङ गाउँपालिका नुवाकोट Web Site info@kispangmun.gov.np 010-681217
४७. बागमती प्रदेश सुर्यगढी गाउँपालिका नुवाकोट Web Site info@suryagadhimun.gov.np 010-680042
४८. बागमती प्रदेश शिवपुरी गाउँपालिका नुवाकोट Web Site shivapuri.rmun@gmail.com 010620063
४९. बागमती प्रदेश लिखु गाउँपालिका नुवाकोट Web Site likhu.nuwakot@gmail.com 010-630022
५०. बागमती प्रदेश म्यागङ गाउँपालिका नुवाकोट Web Site myagangrm@gmail.com 9851219732
५१. बागमती प्रदेश पञ्चकन्या गाउँपालिका नुवाकोट Web Site info@panchakanyamun.gov.np 000000000
५२. बागमती प्रदेश दुप्चेश्वर गाउँपालिका नुवाकोट Web Site dupcherumun2017@gmail.com 9851126899
५३. बागमती प्रदेश तारकेश्वर गाउँपालिका नुवाकोट Web Site info@tarakeshwormun.gov.np 010-630001
५४. बागमती प्रदेश तादी गाउँपालिका नुवाकोट Web Site ito.tadimun@gmail.com 010-630006
५५. बागमती प्रदेश ककनी गाउँपालिका नुवाकोट Web Site ito.kakanimun@gmail.com 010-411022
५६. बागमती प्रदेश कोन्ज्योसोम गाउँपालिका ललितपुर Web Site konjyosom2075@gmail.com 9858322183
५७. बागमती प्रदेश बाग्मती गाउँपालिका ललितपुर Web Site bagmatigaupalika@gmail.com 9851340388
५८. बागमती प्रदेश महाङ्काल गाउँपालिका ललितपुर Web Site mahankalmun2017@gmail.com 9851320045
५९. बागमती प्रदेश खानीखोला गाउँपालिका काभ्रेपलाञ्चोक Web Site info@khanikholamun.gov.np 9851225957
६०. बागमती प्रदेश चौंरीदेउराली गाउँपालिका काभ्रेपलाञ्चोक Web Site ito.chaurideuralimun@gmail.com -
Showing 46 to 60 of 74 entries | Takes 1.02 seconds to render