हाईलाईट:
/ Local Level Contact जिल्ला समन्वय समिति

क्रस प्रदेश स्थानीय तहको नाम जिल्ला वेवसाईट कार्यालयको ईमेल सम्पर्क फोन बिस्तृतमा
३१. बागमती प्रदेश कालिका गाउँपालिका रसुवा Web Site kalikagaupalika@gmail.com 010-542096
३२. बागमती प्रदेश गोसाईंकुण्ड गाउँपालिका रसुवा Web Site gosaikundapalika@gmail.com 010-541088
३३. बागमती प्रदेश नौकुण्ड गाउँपालिका रसुवा Web Site naukundagaunpalika@gmail.com 016-924824
३४. बागमती प्रदेश आमाछोदिङमो गाउँपालिका रसुवा Web Site aamachhodingmo@gmail.com 9851235533
३५. बागमती प्रदेश गङ्गाजमुना गाउँपालिका धादिङ Web Site info@gangajamunamun.gov.np 9851208915
३६. बागमती प्रदेश सिद्धलेक गाउँपालिका धादिङ Web Site sidhalekhruralmun@gmail.com 9851313553
३७. बागमती प्रदेश रुवी भ्याली गाउँपालिका धादिङ Web Site rubyvalleymun2017@gmail.com 9851170713
३८. बागमती प्रदेश बेनीघाट रोराङ्ग गाउँपालिका धादिङ Web Site info@benighatrorangmun.gov.np 010-416000
३९. बागमती प्रदेश नेत्रावती डबजोङ गाउँपालिका धादिङ Web Site netrawatimun@gmail.com 9851100513
४०. बागमती प्रदेश थाक्रे गाउँपालिका धादिङ Web Site info@thakremun.gov.np 01-0415098
४१. बागमती प्रदेश त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका धादिङ Web Site tripurasundaridhading@gmail.com 9851100510
४२. बागमती प्रदेश ज्वालामूखी गाउँपालिका धादिङ Web Site info@jwalamukhimun.gov.np 9851215397
४३. बागमती प्रदेश गल्छी गाउँपालिका धादिङ Web Site info@galchhimun.gov.np 010-403192,
४४. बागमती प्रदेश गजुरी गाउँपालिका धादिङ Web Site info@gajurimun.gov.np 010-402063
४५. बागमती प्रदेश खनियाबास गाउँपालिका धादिङ Web Site ito.khaniyabasmun@gmail.com 9851040756
Showing 31 to 45 of 74 entries | Takes 1.04 seconds to render