हाईलाईट:
/ Local Level Contact जिल्ला समन्वय समिति

क्रस प्रदेश स्थानीय तहको नाम जिल्ला वेवसाईट कार्यालयको ईमेल सम्पर्क फोन बिस्तृतमा
१. लुम्बिनी प्रदेश बुटवल उप-महानगरपालिका रूपन्देही Web Site info@butwalmun.gov.np 071-540035
२. लुम्बिनी प्रदेश घोराही उप-महानगरपालिका दाङ Web Site info@ghorahimun.gov.np 082560700
३. लुम्बिनी प्रदेश तुल्सीपुर उप-महानगरपालिका दाङ Web Site tulsipursubmun2073@gmail.com 082-520326
४. लुम्बिनी प्रदेश नेपालगञ्ज उप-महानगरपालिका बाँके Web Site info@nepalgunjmun.gov.np 081-520338
Showing 1 to 4 of 4 entries | Takes 1.09 seconds to render