हाईलाईट:
/ Local Level Contact जिल्ला समन्वय समिति

क्रस प्रदेश स्थानीय तहको नाम जिल्ला वेवसाईट कार्यालयको ईमेल सम्पर्क फोन बिस्तृतमा
९१. लुम्बिनी प्रदेश नेपालगञ्ज उप-महानगरपालिका बाँके Web Site info@nepalgunjmun.gov.np 081-520338
९२. लुम्बिनी प्रदेश कोहलपुर नगरपालिका बाँके Web Site info@kohalpurmun.gov.np 081-540009
९३. लुम्बिनी प्रदेश राप्तीसोनारी गाउँपालिका बाँके Web Site info@raptisonarimun.gov.np 9858055516
९४. लुम्बिनी प्रदेश खजुरा गाउँपालिका बाँके Web Site info@khajuramun.gov.np 081-560187
९५. लुम्बिनी प्रदेश जानकी गाउँपालिका बाँके Web Site info@janakimunbanke.gov.np 9858027040
९६. लुम्बिनी प्रदेश डुडुवा गाउँपालिका बाँके Web Site duduwagaupalika@gmail.com 9844851069
९७. लुम्बिनी प्रदेश नरैनापुर गाउँपालिका बाँके Web Site info@narainapurmun.gov.np 081525050
९८. लुम्बिनी प्रदेश बैजनाथ गाउँपालिका बाँके Web Site baijanathrumun@gmail.com 9858024336
९९. लुम्बिनी प्रदेश गुलरिया नगरपालिका बर्दिया Web Site gnpk.bardiya@gmail.com 084-420412
१००. लुम्बिनी प्रदेश ठाकुरबाबा नगरपालिका बर्दिया Web Site thakurbabamun@gmail.com 084-403196
१०१. लुम्बिनी प्रदेश बाँसगढी नगरपालिका बर्दिया Web Site info@bansgadhimun.gov.np 16608442002
१०२. लुम्बिनी प्रदेश मधुवन नगरपालिका बर्दिया Web Site madhuwanmun@gmail.com 084-440111
१०३. लुम्बिनी प्रदेश राजापुर नगरपालिका बर्दिया Web Site rajapurmun@gmail.com 084-460167
१०४. लुम्बिनी प्रदेश बारबर्दिया नगरपालिका बर्दिया Web Site barbardiyamun@gmail.com 084-404107
१०५. लुम्बिनी प्रदेश बढैयाताल गाउँपालिका बर्दिया Web Site info@badhaiyatalmun.gov.np 084-401077
Showing 91 to 105 of 109 entries | Takes 1.03 seconds to render