हाईलाईट:
/ Local Level Contact जिल्ला समन्वय समिति

क्रस प्रदेश स्थानीय तहको नाम जिल्ला वेवसाईट कार्यालयको ईमेल सम्पर्क फोन बिस्तृतमा
७६. लुम्बिनी प्रदेश ऐरावती गाउँपालिका प्यूठान Web Site info@airawatimun.gov.np 977-9857833023
७७. लुम्बिनी प्रदेश माण्डवी गाउँपालिका प्यूठान Web Site info@mandavimun.gov.np 9857836006
७८. लुम्बिनी प्रदेश सरुमारानी गाउँपालिका प्यूठान Web Site sarumarani2073@gmail.com 9857836022
७९. लुम्बिनी प्रदेश स्वर्गद्वारी नगरपालिका प्यूठान Web Site info@swargadwarimun.gov.np 086-400117
८०. लुम्बिनी प्रदेश प्यूठान नगरपालिका प्यूठान Web Site pyuthannagarpalika@gmail.com 086460291
८१. लुम्बिनी प्रदेश राजपुर गाउँपालिका दाङ Web Site rajpurmun@gmail.com 9857835240
८२. लुम्बिनी प्रदेश राप्ती गाउँपालिका दाङ Web Site raptiruralmunicipality@gmail.com 082-413077
८३. लुम्बिनी प्रदेश गढवा गाउँपालिका दाङ Web Site info@gadhawamun.gov.np 082-410004
८४. लुम्बिनी प्रदेश दंगीशरण गाउँपालिका दाङ Web Site ito.dangisharanmun@gmail.com 9857831564
८५. लुम्बिनी प्रदेश बंगलाचुली गाउँपालिका दाङ Web Site banglachulirmun@gmail.com 9857835216
८६. लुम्बिनी प्रदेश बबई गाउँपालिका दाङ Web Site info@babaimun.gov.np 9857825650
८७. लुम्बिनी प्रदेश शान्तिनगर गाउँपालिका दाङ Web Site shantinagargaupalika@gmail.com 9857825211
८८. लुम्बिनी प्रदेश लमही नगरपालिका दाङ Web Site lamahinapa@gmail.com 082-540850
८९. लुम्बिनी प्रदेश तुल्सीपुर उप-महानगरपालिका दाङ Web Site tulsipursubmun2073@gmail.com 082-520326
९०. लुम्बिनी प्रदेश घोराही उप-महानगरपालिका दाङ Web Site info@ghorahimun.gov.np 082560700
Showing 76 to 90 of 109 entries | Takes 0.99 seconds to render