हाईलाईट:
/ Local Level Contact जिल्ला समन्वय समिति

क्रस प्रदेश स्थानीय तहको नाम जिल्ला वेवसाईट कार्यालयको ईमेल सम्पर्क फोन बिस्तृतमा
६१. लुम्बिनी प्रदेश इस्मा गाउँपालिका गुल्मी Web Site info@ismamun.gov.np 9857067914
६२. लुम्बिनी प्रदेश त्रिवेणी गाउँपालिका रोल्पा Web Site info@trivenimunrolpa.gov.np 9857824585
६३. लुम्बिनी प्रदेश लुङग्री गाउँपालिका रोल्पा Web Site info@lungrimun.gov.np 9857822312
६४. लुम्बिनी प्रदेश गंगादेव गाउँपालिका रोल्पा Web Site info@gangadevmun.gov.np 9845570400,9860623617,
६५. लुम्बिनी प्रदेश थवाङ गाउँपालिका रोल्पा Web Site thabangrm58@gmail.com 9857824750
६६. लुम्बिनी प्रदेश परिवर्तन गाउँपालिका रोल्पा Web Site paribartanrmun@gmail.com 9857849002
६७. लुम्बिनी प्रदेश माडी गाउँपालिका रोल्पा Web Site madimunrolpa@gmail.com 086-416036
६८. लुम्बिनी प्रदेश रुन्टीगढी गाउँपालिका रोल्पा Web Site rrmrolpa@gmail.com 9849628947
६९. लुम्बिनी प्रदेश सुनछहरी गाउँपालिका रोल्पा Web Site sunchhaharimun@gmail.com 9841049953
७०. लुम्बिनी प्रदेश रोल्पा नगरपालिका रोल्पा Web Site rolpanagarpalika@gmail.com 086440071
७१. लुम्बिनी प्रदेश सुनिल स्मृति गाउँपालिका रोल्पा Web Site info@sunilsmritimun.gov.np 086-401170
७२. लुम्बिनी प्रदेश मल्लरानी गाउँपालिका प्यूठान Web Site info@mallaranimun.gov.np 086-420180
७३. लुम्बिनी प्रदेश स्वर्गद्वारी नगरपालिका प्यूठान Web Site info@swargadwarimun.gov.np 086-400117
७४. लुम्बिनी प्रदेश प्यूठान नगरपालिका प्यूठान Web Site pyuthannagarpalika@gmail.com 086460291
७५. लुम्बिनी प्रदेश नौबहिनी गाउँपालिका प्यूठान Web Site naubahinirm@gmail.com 9857836020
Showing 61 to 75 of 109 entries | Takes 0.97 seconds to render