हाईलाईट:
/ Local Level Contact जिल्ला समन्वय समिति

क्रस प्रदेश स्थानीय तहको नाम जिल्ला वेवसाईट कार्यालयको ईमेल सम्पर्क फोन बिस्तृतमा
४६. लुम्बिनी प्रदेश रम्भा गाउँपालिका पाल्पा Web Site info@rambhamun.gov.np 9857068770
४७. लुम्बिनी प्रदेश रिब्दीकोट गाउँपालिका पाल्पा Web Site info@ribdikotmun.gov.np 9857075307
४८. लुम्बिनी प्रदेश तानसेन नगरपालिका पाल्पा Web Site ito.tansenmun@gmail.com 075-520109
४९. लुम्बिनी प्रदेश रामपुर नगरपालिका पाल्पा Web Site info@rampurmun.gov.np 075-400475
५०. लुम्बिनी प्रदेश कालीगण्डकी गाउँपालिका गुल्मी Web Site gulmikaligandaki@gmail.com 9857067925
५१. लुम्बिनी प्रदेश छत्रकोट गाउँपालिका गुल्मी Web Site info@chhatrakotmun.gov.np 9857067908
५२. लुम्बिनी प्रदेश मदाने गाउँपालिका गुल्मी Web Site gaupalikamadane@gmail.com 9857067509
५३. लुम्बिनी प्रदेश चन्द्रकोट गाउँपालिका गुल्मी Web Site chandrakotrmun@gmail.com 079420003
५४. लुम्बिनी प्रदेश मुसिकोट नगरपालिका गुल्मी Web Site musikotmpgulmi@gmail.com 079-412145
५५. लुम्बिनी प्रदेश रेसुंगा नगरपालिका गुल्मी Web Site info@resungamun.gov.np 079-520150
५६. लुम्बिनी प्रदेश सत्यवती गाउँपालिका गुल्मी Web Site info@satyawatimun.gov.np 079411076
५७. लुम्बिनी प्रदेश मालिका गाउँपालिका गुल्मी Web Site malikagaupalika@gmail.com 079620075
५८. लुम्बिनी प्रदेश धुर्कोट गाउँपालिका गुल्मी Web Site dhurkotmun@gmail.com 9857067917
५९. लुम्बिनी प्रदेश गुल्मीदरबार गाउँपालिका गुल्मी Web Site info@gulmidarbarmun.gov.np 9857067912
६०. लुम्बिनी प्रदेश इस्मा गाउँपालिका गुल्मी Web Site info@ismamun.gov.np 9857067914
Showing 46 to 60 of 109 entries | Takes 1.08 seconds to render