हाईलाईट:
/ Local Level Contact जिल्ला समन्वय समिति

क्रस प्रदेश स्थानीय तहको नाम जिल्ला वेवसाईट कार्यालयको ईमेल सम्पर्क फोन बिस्तृतमा
१६. लुम्बिनी प्रदेश शुद्धोधन गाउँपालिका रूपन्देही Web Site info@shuddhodhanmunrupandehi.gov.np 071-423040
१७. लुम्बिनी प्रदेश सम्मरीमाई गाउँपालिका रूपन्देही Web Site sammarimairm@gmail.com +9779857016956
१८. लुम्बिनी प्रदेश सियारी गाउँपालिका रूपन्देही Web Site siyarimun@gmail.com 9857016119
१९. लुम्बिनी प्रदेश सैनामैना नगरपालिका रूपन्देही Web Site sainamainamunicipality@gmail.com 071-440553
२०. लुम्बिनी प्रदेश सिद्धार्थनगर नगरपालिका रूपन्देही Web Site info@siddharthanagarmun.gov.np 071-520292
२१. लुम्बिनी प्रदेश लुम्विनी सांस्कृतिक नगरपालिका रूपन्देही Web Site lumbiniculturalmunicipality@gmail.com 071-580305
२२. लुम्बिनी प्रदेश देवदह नगरपालिका रूपन्देही Web Site info@devdahamun.gov.np 071-577303
२३. लुम्बिनी प्रदेश तिलोत्तमा नगरपालिका रूपन्देही Web Site tilottamamun@gmail.com 071-562979
२४. लुम्बिनी प्रदेश यसोधरा गाउँपालिका कपिलबस्तु Web Site info@yasodharamun.gov.np 9857051843
२५. लुम्बिनी प्रदेश मायादेवी गाउँपालिका कपिलबस्तु Web Site mayadevirm@gmail.com 9851125450,
२६. लुम्बिनी प्रदेश विजयनगर गाउँपालिका कपिलबस्तु Web Site info@bijaynagarmun.gov.np 16607652001
२७. लुम्बिनी प्रदेश शुद्धोधन गाउँपालिका कपिलबस्तु Web Site shuddhodhankpil38@gmail.com 9857052101
२८. लुम्बिनी प्रदेश बाणगंगा नगरपालिका कपिलबस्तु Web Site bangangamun@gmail.com 076-550383
२९. लुम्बिनी प्रदेश कृष्णनगर नगरपालिका कपिलबस्तु Web Site munkrishnanagar@gmail.com 076-520147
३०. लुम्बिनी प्रदेश कपिलवस्तु नगरपालिका कपिलबस्तु Web Site kapilvastumun.gov@gmail.com 076-560201
Showing 16 to 30 of 109 entries | Takes 1.02 seconds to render