हाईलाईट:
/ Local Level Contact जिल्ला समन्वय समिति

क्रस प्रदेश स्थानीय तहको नाम जिल्ला वेवसाईट कार्यालयको ईमेल सम्पर्क फोन बिस्तृतमा
१. लुम्बिनी प्रदेश पाल्हीनन्दन गाउँपालिका नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) Web Site palhinandanrulmun2073@gmail.com 9857046036
२. लुम्बिनी प्रदेश सुस्ता गाउँपालिका नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) Web Site sustagaunpalika@gmail.com 078506000
३. लुम्बिनी प्रदेश प्रतापपुर गाउँपालिका नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) Web Site info@pratappurmun.gov.np 078419095
४. लुम्बिनी प्रदेश बर्दघाट नगरपालिका नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) Web Site info@bardaghatmun.gov.np 078580407
५. लुम्बिनी प्रदेश रामग्राम नगरपालिका नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) Web Site municipalityramgram@gmail.com 078-520684
६. लुम्बिनी प्रदेश सुनवल नगरपालिका नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) Web Site sunwalmunicipality@gmail.com 078570110
७. लुम्बिनी प्रदेश सरावल गाउँपालिका नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) Web Site info@sarawalmun.gov.np 9857046266
८. लुम्बिनी प्रदेश तिलोत्तमा नगरपालिका रूपन्देही Web Site tilottamamun@gmail.com 071-562979
९. लुम्बिनी प्रदेश रोहिणी गाउँपालिका रूपन्देही Web Site rohinigaupalika1@gmail.com 071-411047
१०. लुम्बिनी प्रदेश मर्चवारी गाउँपालिका रूपन्देही Web Site marchawari2073@gmail.com 9857016993
११. लुम्बिनी प्रदेश सिद्धार्थनगर नगरपालिका रूपन्देही Web Site info@siddharthanagarmun.gov.np 071-520292
१२. लुम्बिनी प्रदेश सैनामैना नगरपालिका रूपन्देही Web Site sainamainamunicipality@gmail.com 071-440553
१३. लुम्बिनी प्रदेश कोटहीमाई गाउँपालिका रूपन्देही Web Site kotahimaimun@gmail.com 071-401024
१४. लुम्बिनी प्रदेश गैडहवा गाउँपालिका रूपन्देही Web Site gaidahawagaupalika@gmail.com 9857016159
१५. लुम्बिनी प्रदेश मायादेवी गाउँपालिका रूपन्देही Web Site mayadeviruralmun@gmail.com 71507077
Showing 1 to 15 of 109 entries | Takes 0.13 seconds to render