हाईलाईट:
/ Local Level Contact जिल्ला समन्वय समिति

क्रस प्रदेश स्थानीय तहको नाम जिल्ला वेवसाईट कार्यालयको ईमेल सम्पर्क फोन बिस्तृतमा
१. बागमती प्रदेश घ्याङलेख गाउँपालिका सिन्धुली Web Site info@ghyanglekhmun.gov.np 9854041892
२. बागमती प्रदेश तीनपाटन गाउँपालिका सिन्धुली Web Site info@tinpatanmun.gov.np 9854042220
३. बागमती प्रदेश फिक्कल गाउँपालिका सिन्धुली Web Site phikkalruralmun@gmail.com 047692026
४. बागमती प्रदेश गोलन्जोर गाउँपालिका सिन्धुली Web Site info@golanjormun.gov.np 047-692025
५. बागमती प्रदेश कमलामाई नगरपालिका सिन्धुली Web Site kamalamaimun.sindhuli@gmail.com 047-520245
६. बागमती प्रदेश दुधौली नगरपालिका सिन्धुली Web Site info@dudhaulimun.gov.np 047-412045
७. बागमती प्रदेश हरिहरपुरगढी गाउँपालिका सिन्धुली Web Site hariharpurgadhi@gmail.com 047-692040
८. बागमती प्रदेश सुनकोशी गाउँपालिका सिन्धुली Web Site info@sunkoshimunsindhuli.gov.np 01-6924118
९. बागमती प्रदेश मरिण गाउँपालिका सिन्धुली Web Site info@marinmun.gov.np 9854044130
१०. बागमती प्रदेश मन्थली नगरपालिका रामेछाप Web Site info@manthalimun.gov.np 48-540112
११. बागमती प्रदेश रामेछाप नगरपालिका रामेछाप Web Site ramechhapmun@gmail.com 048-400012
१२. बागमती प्रदेश दोरम्बा शैलुङ गाउँपालिका रामेछाप Web Site info@dorambamun.gov.np 9854043969
१३. बागमती प्रदेश गोकुलगङ्गा गाउँपालिका रामेछाप Web Site info@gokulgangamun.gov.np 9854043640
१४. बागमती प्रदेश खाँडादेवी गाउँपालिका रामेछाप Web Site khandadevimun@gmail.com 9854026600,
१५. बागमती प्रदेश उमाकुण्ड गाउँपालिका रामेछाप Web Site info@umakundamun.gov.np 046-691927
Showing 1 to 15 of 119 entries | Takes 0.13 seconds to render