हाईलाईट:
/ Local Level Contact जिल्ला समन्वय समिति

क्रस प्रदेश स्थानीय तहको नाम जिल्ला वेवसाईट कार्यालयको ईमेल सम्पर्क फोन बिस्तृतमा
१६. कर्णाली प्रदेश भेरीगंगा नगरपालिका सुर्खेत Web Site info@bherigangamun.gov.np 083-540154
१७. कर्णाली प्रदेश लेकबेसी नगरपालिका सुर्खेत Web Site info@lekbeshimun.gov.np 9848050228
१८. कर्णाली प्रदेश बीरेन्द्रनगर नगरपालिका सुर्खेत Web Site info@birendranagarmun.gov.np 083-520128
१९. कर्णाली प्रदेश छेडागाड नगरपालिका जाजरकोट Web Site info@chhedagadmun.gov.np 9848384084
२०. कर्णाली प्रदेश नलगाड नगरपालिका जाजरकोट Web Site ito.nalgaadmun@gmail.com 9758003502
२१. कर्णाली प्रदेश भेरी नगरपालिका जाजरकोट Web Site bherimun@gmail.com 089-430002
२२. कर्णाली प्रदेश आठबीस नगरपालिका दैलेख Web Site aathabismun@gmail.com 089-690475
२३. कर्णाली प्रदेश चामुण्डा बिन्द्रासैनी नगरपालिका दैलेख Web Site ito.chamundabindrasainimun@gmail.com 9858038178
२४. कर्णाली प्रदेश दुल्लु नगरपालिका दैलेख Web Site dullumun@gmail.com 089-411038
२५. कर्णाली प्रदेश नारायण नगरपालिका दैलेख Web Site ito.narayanmun@gmail.com 089-410201
Showing 16 to 25 of 25 entries | Takes 1.15 seconds to render