हाईलाईट:
/ Local Level Contact जिल्ला समन्वय समिति

क्रस प्रदेश स्थानीय तहको नाम जिल्ला वेवसाईट कार्यालयको ईमेल सम्पर्क फोन बिस्तृतमा
३१. लुम्बिनी प्रदेश राजापुर नगरपालिका बर्दिया Web Site rajapurmun@gmail.com 084-460167
३२. लुम्बिनी प्रदेश बारबर्दिया नगरपालिका बर्दिया Web Site barbardiyamun@gmail.com 084-404107
Showing 31 to 32 of 32 entries | Takes 1.03 seconds to render