हाईलाईट:
/ Local Level Contact जिल्ला समन्वय समिति

क्रस प्रदेश स्थानीय तहको नाम जिल्ला वेवसाईट कार्यालयको ईमेल सम्पर्क फोन बिस्तृतमा
१६. गण्डकी प्रदेश कुश्मा नगरपालिका पर्वत Web Site info@kushmamun.gov.np 067-420141,
१७. गण्डकी प्रदेश फलेवास नगरपालिका पर्वत Web Site phalewashnagarpalika@gmail.com 067-430103,
१८. गण्डकी प्रदेश गल्कोट नगरपालिका बाग्लुङ Web Site info@galkotmun.gov.np 068412111
१९. गण्डकी प्रदेश जैमिनी नगरपालिका बाग्लुङ Web Site jaiminimun@gmail.com 068-421100
२०. गण्डकी प्रदेश ढोरपाटन नगरपालिका बाग्लुङ Web Site info@dhorpatanmun.gov.np 068-410180
२१. गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ नगरपालिका बाग्लुङ Web Site info@baglungmun.gov.np 068-520306
२२. गण्डकी प्रदेश बेनी नगरपालिका म्याग्दी Web Site benimunicipality@gmail.com 069-521276
२३. गण्डकी प्रदेश मध्यविन्दु नगरपालिका नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) Web Site info@madhyabindumun.gov.np 078-410127,078-410123,
२४. गण्डकी प्रदेश देवचुली नगरपालिका नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) Web Site info@devchulimun.gov.np 078-575010
२५. गण्डकी प्रदेश गैंडाकोट नगरपालिका नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) Web Site info@gaindakotmun.gov.np 078-501119
२६. गण्डकी प्रदेश कावासोती नगरपालिका नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) Web Site info@kawasotimun.gov.np 078-540170
Showing 16 to 26 of 26 entries | Takes 1.08 seconds to render