हाईलाईट:
/ Local Level Contact जिल्ला समन्वय समिति

क्रस प्रदेश स्थानीय तहको नाम जिल्ला वेवसाईट कार्यालयको ईमेल सम्पर्क फोन बिस्तृतमा
१. गण्डकी प्रदेश गल्याङ नगरपालिका स्याङजा Web Site info@galyangmun.gov.np 063-460129
२. गण्डकी प्रदेश चापाकोट नगरपालिका स्याङजा Web Site info@chapakotmun.gov.np 063411080
३. गण्डकी प्रदेश पुतलीबजार नगरपालिका स्याङजा Web Site info@putalibazarmun.gov.np 063420409
४. गण्डकी प्रदेश भीरकोट नगरपालिका स्याङजा Web Site info@bheerkotmun.gov.np 063-400106
५. गण्डकी प्रदेश वालिङ नगरपालिका स्याङजा Web Site info@walingmun.gov.np 063-440177
६. गण्डकी प्रदेश भानु नगरपालिका तनहुँ Web Site bhanumunicipality@gmail.com 9856005111
७. गण्डकी प्रदेश भिमाद नगरपालिका तनहुँ Web Site info@bhimadmun.gov.np 065-572436
८. गण्डकी प्रदेश व्यास नगरपालिका तनहुँ Web Site vyasmunicipality@gmail.com 065-563162
९. गण्डकी प्रदेश शुक्लागण्डकी नगरपालिका तनहुँ Web Site info@shuklagandakimun.gov.np 065-414305
१०. गण्डकी प्रदेश गोरखा नगरपालिका गोरखा Web Site info@gorkhamun.gov.np 064-420696
११. गण्डकी प्रदेश पालुङटार नगरपालिका गोरखा Web Site palungtarmun@gmail.com 064-400053
१२. गण्डकी प्रदेश राईनास नगरपालिका लमजुङ Web Site rainasmunicipality@gmail.com 9856013111
१३. गण्डकी प्रदेश मध्यनेपाल नगरपालिका लमजुङ Web Site info@madhyanepalmun.gov.np 066-410252,410052
१४. गण्डकी प्रदेश सुन्दरबजार नगरपालिका लमजुङ Web Site sundarbazarmun@gmail.com 066-402226,9849320030
१५. गण्डकी प्रदेश बेसीशहर नगरपालिका लमजुङ Web Site besishaharmunicipality@gmail.com 066-520204
Showing 1 to 15 of 26 entries | Takes 1.04 seconds to render