हाईलाईट:
/ Local Level Contact जिल्ला समन्वय समिति

क्रस प्रदेश स्थानीय तहको नाम जिल्ला वेवसाईट कार्यालयको ईमेल सम्पर्क फोन बिस्तृतमा
४६. मधेश प्रदेश हरिपुर्वा नगरपालिका सर्लाही Web Site ito.haripurwamun@gmail.com 9844112849
४७. मधेश प्रदेश हरिवन नगरपालिका सर्लाही Web Site info@harionmun.gov.np 046-530499
४८. मधेश प्रदेश हरिपुर नगरपालिका सर्लाही Web Site info@haripurmun.gov.np 046-411032
४९. मधेश प्रदेश बागमती नगरपालिका सर्लाही Web Site bagmatimun@gmail.com 046-410008
५०. मधेश प्रदेश गढीमाई नगरपालिका रौतहट Web Site gadhimaimun@gmail.com 9865050201
५१. मधेश प्रदेश राजपुर नगरपालिका रौतहट Web Site ito@rajpurmunrautahat.gov.np ९८५५०४४०२४
५२. मधेश प्रदेश कटहरीया नगरपालिका रौतहट Web Site katahariyamun@gmail.com 9855067803
५३. मधेश प्रदेश ईशनाथ नगरपालिका रौतहट Web Site info@ishnathmun.gov.np 9855040373
५४. मधेश प्रदेश गरुडा नगरपालिका रौतहट Web Site itofficer.garudamun@gmail.com 055-565201
५५. मधेश प्रदेश गौर नगरपालिका रौतहट Web Site info@gaurmun.gov.np 055-520294
५६. मधेश प्रदेश मौलापुर नगरपालिका रौतहट Web Site maulapurmun@gmail.com 9999999999
५७. मधेश प्रदेश राजदेवी नगरपालिका रौतहट Web Site rajdevimata123@gmail.com 9855040127
५८. मधेश प्रदेश गुजरा नगरपालिका रौतहट Web Site info@gujaramun.gov.np 9845021100
५९. मधेश प्रदेश माधवनारायण नगरपालिका रौतहट Web Site info@madhavnarayanmun.gov.np 9855044025
६०. मधेश प्रदेश वृन्दावन नगरपालिका रौतहट Web Site info@brindawanmun.gov.np 9855012027
Showing 46 to 60 of 73 entries | Takes 0.12 seconds to render