हाईलाईट:
/ Local Level Contact जिल्ला समन्वय समिति

क्रस प्रदेश स्थानीय तहको नाम जिल्ला वेवसाईट कार्यालयको ईमेल सम्पर्क फोन बिस्तृतमा
३१. मधेश प्रदेश औरही नगरपालिका महोत्तरी Web Site aurahimunmahottari@gmail.com 9854031052
३२. मधेश प्रदेश बलवा नगरपालिका महोत्तरी Web Site info@balwamun.gov.np 9803280142
३३. मधेश प्रदेश भँगाहा नगरपालिका महोत्तरी Web Site bhangahamun@gmail.com 9854032003
३४. मधेश प्रदेश मनरा सिसवा नगरपालिका महोत्तरी Web Site info@manarashiswamun.gov.np 9854033109
३५. मधेश प्रदेश रामगोपालपुर नगरपालिका महोत्तरी Web Site info@ramgopalpurmun.gov.np 044410078
३६. मधेश प्रदेश लोहरपट्टी नगरपालिका महोत्तरी Web Site loharpattimunicipality@gmail.com 9801631314
३७. मधेश प्रदेश बर्दिबास नगरपालिका महोत्तरी Web Site bardibasmunicipality@gmail.com 9854055111
३८. मधेश प्रदेश जलेश्वर नगरपालिका महोत्तरी Web Site jaleshwormun@gmail.com 9854031770
३९. मधेश प्रदेश हरिवन नगरपालिका सर्लाही Web Site info@harionmun.gov.np 046-530499
४०. मधेश प्रदेश हरिपुर्वा नगरपालिका सर्लाही Web Site ito.haripurwamun@gmail.com 9844112849
४१. मधेश प्रदेश बरहथवा नगरपालिका सर्लाही Web Site barahathawamun@gmail.com 046-540310
४२. मधेश प्रदेश लालबन्दी नगरपालिका सर्लाही Web Site info@lalbandimun.gov.np 046-501100
४३. मधेश प्रदेश मलंगवा नगरपालिका सर्लाही Web Site malangwanagarpalika@gmail.com 046-520175
४४. मधेश प्रदेश गोडैटा नगरपालिका सर्लाही Web Site info@godaitamun.gov.np 9854038382
४५. मधेश प्रदेश ईश्वरपुर नगरपालिका सर्लाही Web Site ishworpur2071@gmail.com 9854042111
Showing 31 to 45 of 73 entries | Takes 0.12 seconds to render