हाईलाईट:
/ Local Level Contact स्थानीय तह

क्रस प्रदेश जिल्ला जिल्ला समन्वय समिति वेवसाईट कार्यालयको ईमेल फोन एक्सन
१. कर्णाली प्रदेश मुगु जिल्ला समन्वय समिति मुगु Web Site info@ddcmugu.gov.np 087-460023
२. कर्णाली प्रदेश डोल्पा जिल्ला समन्वय समिति डोल्पा Web Site info@ddcdolpa.gov.np 087-550039
३. कर्णाली प्रदेश हुम्ला जिल्ला समन्वय समिति हुम्ला Web Site info@ddchumla.gov.np 087-680015
४. कर्णाली प्रदेश जुम्ला जिल्ला समन्वय समिति जुम्ला Web Site ddcjumla@gmail.com 087-520114
५. कर्णाली प्रदेश कालिकोट जिल्ला समन्वय समिति कालिकोट Web Site info@ddckalikot.gov.np 087-440120
६. कर्णाली प्रदेश रुकुम (पश्चिम भाग) जिल्ला समन्वय समिति रूकुम (पश्चिम) Web Site dccrukumwest@gmail.com 088-530120
७. कर्णाली प्रदेश सल्यान जिल्ला समन्वय समिति सल्यान Web Site info@ddcsalyan.gov.np 088-520072
८. कर्णाली प्रदेश सुर्खेत जिल्ला समन्वय समिति सुर्खेत Web Site info@ddcsurkhet.gov.np 083-520251
९. कर्णाली प्रदेश जाजरकोट जिल्ला समन्वय समिति जाजरकोट Web Site ddcjajarkotinfo@gmail.com 089-430299
१०. कर्णाली प्रदेश दैलेख जिल्ला समन्वय समिति दैलेख Web Site ddcdailekh@gmail.com 089-420114
Showing 1 to 10 of 10 entries | Takes 0.12 seconds to render