हाईलाईट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेट अपडेट बजेट पेश भएका: ८८   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति एक्सन
१. सुदूरपश्चिम प्रदेश कैलाली धनगढी उप-महानगरपालिका, कैलाली २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
२. सुदूरपश्चिम प्रदेश कैलाली गोदावरी नगरपालिका, कैलाली २०८०/८१ भएको २०८० असार ८ गते शुक्रबार २०८०-३-११ विस्तृतमा
३. सुदूरपश्चिम प्रदेश कैलाली गौरीगंगा नगरपालिका, कैलाली २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१२ विस्तृतमा
४. सुदूरपश्चिम प्रदेश कैलाली घोडाघोडी नगरपालिका, कैलाली २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-२९ विस्तृतमा
५. सुदूरपश्चिम प्रदेश कैलाली टिकापुर नगरपालिका, कैलाली २०८०/८१ भएको २०८० असार ७ गते बिहीबार २०८०-३-८ विस्तृतमा
६. सुदूरपश्चिम प्रदेश कैलाली भजनी नगरपालिका, कैलाली २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-२६ विस्तृतमा
७. सुदूरपश्चिम प्रदेश कैलाली लम्किचुहा नगरपालिका, कैलाली २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
८. सुदूरपश्चिम प्रदेश कैलाली कैलारी गाउँपालिका, कैलाली २०८०/८१ भएको २०८० असार ८ गते शुक्रबार २०८०-३-८ विस्तृतमा
९. सुदूरपश्चिम प्रदेश कैलाली चुरे गाउँपालिका, कैलाली २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
१०. सुदूरपश्चिम प्रदेश कैलाली जानकी गाउँपालिका, कैलाली २०८०/८१ भएको २०८० असार ८ गते शुक्रबार २०८०-३-८ विस्तृतमा
११. सुदूरपश्चिम प्रदेश कैलाली जोशीपुर गाउँपालिका, कैलाली २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
१२. सुदूरपश्चिम प्रदेश कैलाली बर्दगोरिया गाउँपालिका, कैलाली २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१४ विस्तृतमा
१३. सुदूरपश्चिम प्रदेश कैलाली मोहन्याल गाउँपालिका, कैलाली २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
१४. सुदूरपश्चिम प्रदेश डोटी दिपायल सिलगढी नगरपालिका, डोटी २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-२२ विस्तृतमा
१५. सुदूरपश्चिम प्रदेश डोटी शिखर नगरपालिका, डोटी २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
१६. सुदूरपश्चिम प्रदेश डोटी आदर्श गाउँपालिका, डोटी २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-३१ विस्तृतमा
१७. सुदूरपश्चिम प्रदेश डोटी के.आई.सिंह गाउँपालिका, डोटी २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-३० विस्तृतमा
१८. सुदूरपश्चिम प्रदेश डोटी जोरायल गाउँपालिका, डोटी २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
१९. सुदूरपश्चिम प्रदेश डोटी पूर्वीचौकी गाउँपालिका, डोटी २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
२०. सुदूरपश्चिम प्रदेश डोटी बडीकेदार गाउँपालिका, डोटी २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-३० विस्तृतमा
२१. सुदूरपश्चिम प्रदेश डोटी बोगटान फुड्सिल गाउँपालिका, डोटी २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-२५ विस्तृतमा
२२. सुदूरपश्चिम प्रदेश डोटी सायल गाउँपालिका, डोटी २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-२५ विस्तृतमा
२३. सुदूरपश्चिम प्रदेश अछाम कमलबजार नगरपालिका, अछाम २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
२४. सुदूरपश्चिम प्रदेश अछाम पंचदेवल विनायक नगरपालिका, अछाम २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
२५. सुदूरपश्चिम प्रदेश अछाम मंगलसेन नगरपालिका, अछाम २०८०/८१ भएको २०८० असार ८ गते शुक्रबार २०८०-४-२० विस्तृतमा
Showing 1 to 25 of 88 entries | Takes 1.06 seconds to render