हाईलाईट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेट अपडेट बजेट पेश भएका: १०९   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति एक्सन
१. लुम्बिनी प्रदेश नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) बर्दघाट नगरपालिका, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) २०८०/८१ भएको २०८० असार ६ गते बुधबार २०८०-३-२८ विस्तृतमा
२. लुम्बिनी प्रदेश नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) रामग्राम नगरपालिका, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) २०८०/८१ भएको २०८० असार ८ गते शुक्रबार २०८०-३-८ विस्तृतमा
३. लुम्बिनी प्रदेश नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) सुनवल नगरपालिका, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) २०८०/८१ भएको २०८० असार ४ गते सोमबार २०८०-३-४ विस्तृतमा
४. लुम्बिनी प्रदेश नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) सुस्ता गाउँपालिका, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) २०८०/८१ भएको २०८० असार ९ गते शनिबार २०८०-३-९ विस्तृतमा
५. लुम्बिनी प्रदेश नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) पाल्हीनन्दन गाउँपालिका, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) २०८०/८१ भएको २०८० असार ८ गते शुक्रबार २०८०-३-८ विस्तृतमा
६. लुम्बिनी प्रदेश नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) प्रतापपुर गाउँपालिका, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) २०८०/८१ भएको २०८० असार ४ गते सोमबार २०८०-३-७ विस्तृतमा
७. लुम्बिनी प्रदेश नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) सरावल गाउँपालिका, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) २०८०/८१ भएको २०८० असार ९ गते शनिबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
८. लुम्बिनी प्रदेश रूपन्देही बुटवल उप-महानगरपालिका, रूपन्देही २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१३ विस्तृतमा
९. लुम्बिनी प्रदेश रूपन्देही तिलोत्तमा नगरपालिका, रूपन्देही २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१६ विस्तृतमा
१०. लुम्बिनी प्रदेश रूपन्देही देवदह नगरपालिका, रूपन्देही २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१९ विस्तृतमा
११. लुम्बिनी प्रदेश रूपन्देही लुम्विनी सांस्कृतिक नगरपालिका, रूपन्देही २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
१२. लुम्बिनी प्रदेश रूपन्देही सिद्धार्थनगर नगरपालिका, रूपन्देही २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१२ विस्तृतमा
१३. लुम्बिनी प्रदेश रूपन्देही सैनामैना नगरपालिका, रूपन्देही २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१५ विस्तृतमा
१४. लुम्बिनी प्रदेश रूपन्देही ओमसतिया गाउँपालिका, रूपन्देही २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
१५. लुम्बिनी प्रदेश रूपन्देही कन्चन गाउँपालिका, रूपन्देही २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१३ विस्तृतमा
१६. लुम्बिनी प्रदेश रूपन्देही कोटहीमाई गाउँपालिका, रूपन्देही २०८०/८१ भएको २०८० असार ३१ गते आइतबार २०८०-३-३१ विस्तृतमा
१७. लुम्बिनी प्रदेश रूपन्देही गैडहवा गाउँपालिका, रूपन्देही २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
१८. लुम्बिनी प्रदेश रूपन्देही मर्चवारी गाउँपालिका, रूपन्देही २०८०/८१ भएको २०८० असार ८ गते शुक्रबार २०८०-३-८ विस्तृतमा
१९. लुम्बिनी प्रदेश रूपन्देही मायादेवी गाउँपालिका, रूपन्देही २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
२०. लुम्बिनी प्रदेश रूपन्देही रोहिणी गाउँपालिका, रूपन्देही २०८०/८१ भएको २०८० असार २८ गते बिहीबार २०८०-३-२८ विस्तृतमा
२१. लुम्बिनी प्रदेश रूपन्देही शुद्धोधन गाउँपालिका, रूपन्देही २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
२२. लुम्बिनी प्रदेश रूपन्देही सम्मरीमाई गाउँपालिका, रूपन्देही २०८०/८१ भएको २०८० श्रावण ५ गते शुक्रबार २०८०-६-८ विस्तृतमा
२३. लुम्बिनी प्रदेश रूपन्देही सियारी गाउँपालिका, रूपन्देही २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
२४. लुम्बिनी प्रदेश कपिलबस्तु कपिलवस्तु नगरपालिका, कपिलबस्तु २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
२५. लुम्बिनी प्रदेश कपिलबस्तु कृष्णनगर नगरपालिका, कपिलबस्तु २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-२९ विस्तृतमा
Showing 1 to 25 of 109 entries | Takes 1.2 seconds to render