हाईलाईट:
खोजि हटाउने
क्र.सं. सूचनाको शिर्षक सूचना प्रकार महाशाखा/शाखा प्रकाशित मिति एक्सन
१. तराई-मधेश समृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०८० निर्देशिका अन्य निकाय २०८०-१०-२६
 
२. निजामती कर्मचारीका सन्ततिलाई शैक्षिक प्रोत्साहन वृत्ति उपलब्ध गराउने सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) निर्देशिका, २०७९ निर्देशिका कर्मचारी कल्याण शाखा २०८०-०१-०७
 
३. व्यवस्थापन परीक्षण निर्देशिका २०७९ सम्बन्धमा । निर्देशिका प्रशासन सुधार तथा व्यवस्थापन परीक्षण शाखा २०७९-०२-२३
 
४. निजामती कर्मचारीका सन्ततिलाई शैक्षिक प्रोत्साहन वृत्ति उपलव्ध गराउने सम्बन्धी निर्देशिका,२०७८ निर्देशिका कर्मचारी कल्याण शाखा २०७८-१२-०२
 
५. नवप्रवर्तन साझेदारी कोष कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७८ निर्देशिका स्थानीय तह क्षमता विकास महाशाखा २०७८-०९-१४
 
६. स्थानीय विपद् जोखिम न्यूनीकरण रणनीतिक कार्ययोजना तर्जुमा दिग्दर्शन,२०७८ सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तहहरू सबै) निर्देशिका वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा २०७८-०२-३१
 
७. एकीकृत एम्बुलेन्स तथा पूर्व-अस्पताल सेवा सञ्चालन निर्देशिका, २०७७ निर्देशिका अन्य निकाय २०७७-०८-१७
 
८. सार्वजनिक यातायात संञ्चालन निर्देशिका कार्यान्वयन तथा अनुगमन सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) निर्देशिका स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७७-०६-१९
 
९. सेवाग्राही सन्तुष्टी सर्भेक्षण निर्देशिका, २०६८ निर्देशिका प्रशासन सुधार तथा व्यवस्थापन परीक्षण शाखा २०७७-०४-२५
 
१०. व्यवस्थापन परीक्षण निर्देशिका, २०६७ निर्देशिका प्रशासन सुधार तथा व्यवस्थापन परीक्षण शाखा २०७७-०४-२५
 
११. बिपन्न नागरिक ‍‍‌‍औषधी उपचार कोष निर्देशिका सम्बन्धमा । (स्थानिय तह सबै) निर्देशिका सूचना तथा प्रविधि शाखा २०७६-०८-०३
 
१२. निर्देशिका पठार्इएकाे बारे - श्री जिल्ला समन्वय समितिकाे कार्यालयहरु सबै । निर्देशिका स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७५-०९-१०
 
१३. स्थानीय तहका पदाधिकारीहरु र कर्मचारीहरुको विदेश भ्रमण सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५- श्री सबै (महा/उपमहा/नगरपालिका/गाउँपालिका तथा जिल्ला समन्वय समितिहरु) निर्देशिका विकास सहायता समन्वय शाखा २०७५-०६-१६
 
जम्मा १३ मध्ये देखि १३ सम्मका अभिलेखहरु