हाईलाईट:
/ माननीय मन्त्री श्रीअमनलाल मोदीज्यू मन्त्रालयमा पद बहाली गर्नुहुँदै ।