हाईलाईट:
/ नवनियुक्त संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्री ज्यूलाई मन्त्रालयमा स्वागत गरिदै ।