हाईलाईट:
/ पूर्व सचिवहरु

पूर्व सचिवज्यूहरुको नामावली

पूर्व सचिवज्यूहरुको नामावली

`
खोजि हटाउने
क्र.स. पदाधिकारीको नाम पद फोटो फोन ईमेल कार्यरत (देखी) कार्यरत (सम्म)
३१. शरदकुमार भट्टराई सचिव २०५५-०१-१४ २०५५-०६-०८
३२. पदमप्रसाद पोखरेल सचिव २०५४-१०-०२ २०५५-०१-१४
३३. केशवराज राजभण्डारी सचिव २०५४-०१-२३ २०५४-१०-०२
३४. विश्वनाथ सापकोटा सचिव २०५२-१२-०१ २०५३-१२-२१
३५. द्वारिकानाथ ढुङ्गेल सचिव २०५१-११-०८ २०५२-०७-२०
३६. श्यामप्रसाद अधिकारी सचिव २०४८-०६-०४ २०४९-०७-२०
३७. बिमलराज बस्नेत सचिव २०४३-०९-१८ २०४८-०४-२२
३८. मंगलकृष्ण श्रेष्ठ सचिव २०३६-०५-०५ २०४३-०९-१७
जम्मा ३८ मध्ये ३१ देखि ३८ सम्मका अभिलेखहरु