हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

परिपत्र (प्रदेश तथा स्थानीय तह सबै)

जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०८१ जेठ १ गते मंगलबार ११:१७:१९ बजे

परिपत्र सम्बन्धमा 

- मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्काे कार्यालय (सातै प्रदेश)

- स्थानीय तह (सबै)

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. परिपत्र (प्रदेश तथा स्थानीय तह सबै) २०८१ जेठ १ गते मंगलबार

थप परिपत्र/निर्देशन