हाईलाईट:
/ सूचना/समाचार

मिति २०८१/०१/२० गतेकाे निर्णयानुसार सरुवा/पदस्थापन/कामकाजमा खटाइएका उपसचिवहरुकाे विवरण

स्थानीय तह कर्मचारी प्रशासन शाखा २०८१ बैशाख २० गते बिहीबार १५:१३:०१ बजे

मिति २०८१/०१/२० गतेकाे निर्णयानुसार सरुवा/पदस्थापन/कामकाजमा खटाइएका उपसचिवहरुकाे विवरण

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. मिति २०८१/०१/२० गतेकाे निर्णयानुसार सरुवा/पदस्थापन/कामकाजमा खटाइएका उपसचिवहरुकाे विवरण २०८१ बैशाख २० गते बिहीबार

थप सूचना/समाचार