हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

स्थानीय पुर्वाधार सहयोग कार्यक्रम (LISP ) सञ्‍चालनको लागि स्थानीय तह छनौट सम्बन्धी आशयपत्र आव्हानको सूचना

विकास सहायता समन्वय शाखा २०८१ बैशाख १७ गते सोमबार १५:००:३७ बजे

स्थानीय पुर्वाधार सहयोग कार्यक्रम (LISP ) सञ्‍चालनको लागि स्थानीय तह छनौट सम्बन्धी आशयपत्र आव्हानको सूचना 

इच्छुक स्थानीय तहले तलकाे link मा गइ Form भर्नुहाेला ।

https://docs.google.com/forms/d/1q_znfmM0uAo5y-p0tECxFPhMbSr32jP1mPZSUB3-3t8/edit

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. स्थानीय पुर्वाधार सहयोग कार्यक्रम (LISP ) सञ्‍चालनको लागि स्थानीय तह छनौट सम्बन्धी आशयपत्र आव्हानको सूचना २०८१ बैशाख १७ गते सोमबार
२. स्थानीय पूर्वाधार सहयोग कार्यक्रम (LISP) सञ्चालनका लागि स्थानीय तह छनौटको आसय पत्र २०८१ बैशाख १७ गते सोमबार

थप परिपत्र/निर्देशन