हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

२०८१ बैशाख १५ मा हुने उपनिर्वाचनका लागि मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित जिल्ला / स्थानीय तह )

स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८० चैत्र २७ गते मंगलबार १२:३९:२० बजे

२०८१ बैशाख १५ मा हुने उपनिर्वाचनका लागि मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित जिल्ला / स्थानीय तह )

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. २०८१ बैशाख १५ मा हुने उपनिर्वाचनका लागि मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित जिल्ला / स्थानीय तह ) २०८० चैत्र २७ गते मंगलबार

थप परिपत्र/निर्देशन