हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

प्रशिक्षार्थी छनौट तथा प्रशिक्षण सञ्चालन बारेको सूचना ।

अन्य निकाय २०८० आश्विन ४ गते बिहीबार १२:४७:५८ बजे

प्रशिक्षार्थी छनौट तथा  प्रशिक्षण सञ्चालन बारेको सूचना । 

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. प्रशिक्षार्थी छनौट तथा प्रशिक्षण सञ्चालन बारेको सूचना । २०८० आश्विन ४ गते बिहीबार

थप परिपत्र/निर्देशन