हाईलाईट:
/ तालिम मोड्‍युल

एकीकृत स्थानीय विकास योजना सम्बन्धी प्रशिक्षण समाग्री ।

स्थानीय तह क्षमता विकास महाशाखा २०७८ पौष १४ गते बुधबार १३:२४:४९ बजे

एकीकृत स्थानीय विकास योजना  सम्बन्धी प्रशिक्षण समाग्री ।

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. एकीकृत स्थानीय विकास योजना सम्बन्धी प्रशिक्षण समाग्री । २०७८ पौष १४ गते बुधबार

थप तालिम मोड्‍युल