खोजि हटाउने
क्र.सं. सूचनाको शिर्षक सूचना प्रकार महाशाखा/शाखा प्रकाशित मिति एक्सन
३१. कार्यक्रममा उपस्थिति सम्बन्धमा - सुदुरपश्चिम प्रदेशका गाउँपालिकाका उपाध्यक्षहरु (सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८०-१०-१७
 
३२. परिपत्र सम्बन्धमा । (जिल्ला समन्वय समितिहरु तथा स्थानीय तहहरु - सबै) परिपत्र/निर्देशन आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा २०८०-१०-१७
 
३३. वैदेशिक अध्ययन / तालिम छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा । (श्री मन्त्रालय / सचिवालय / आयोग / निकाय / कार्यालय (सबै)) परिपत्र/निर्देशन जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०८०-१०-१६
 
३४. स्वत: प्रकाशन (२०८० कार्तिक १ देखि २०८० पौष मसान्त सम्म) सूचनाको हक सम्बन्धी विवरण सूचना तथा प्रविधि शाखा २०८०-१०-१५
 
३५. जानकारी सम्बन्धमा । श्री स्थानीय तह (महोत्तरी, सर्लाही र धनुषा जिल्लाका सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८०-१०-१५
 
३६. प्रगति विवरण पठाउने सम्बन्धमा ।(श्री स्थानीय तहहरु सबै ) परिपत्र/निर्देशन सङ्घीय मामिला शाखा २०८०-१०-१२
 
३७. जानकारी सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८०-१०-१२
 
३८. भिजिट भिसा सम्बन्धी सचेतना सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८०-१०-०९
 
३९. विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८०-१०-०८
 
४०. कार्यान्वयन सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८०-१०-०८
 
४१. समपुरक तथा विशेष अनुदान सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तहहरु, सबै) परिपत्र/निर्देशन योजना तथा अनुगमन शाखा २०८०-१०-०५
 
४२. SANPA को Webinar सम्बन्धी सूचना । सूचना/समाचार जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०८०-१०-०३
 
४३. नवप्रवर्तनमा आधारित स्थानीय आर्थिक विकास कार्यक्रमको लागि छनौट भएका स्थानीय तहहरुको नामावली प्रकाशन सम्बन्धमा । परिपत्र/निर्देशन श्रोत परिचालन समन्वय शाखा २०८०-१०-०३
 
४४. स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कनको नतिजा सार्वजनिक गर्ने सम्बन्धमा । परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८०-०९-२९
 
४५. Australia Awards को Online Information session सम्बन्धी सूचना । परिपत्र/निर्देशन जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०८०-०९-२९
 
जम्मा २८१८ मध्ये ३१ देखि ४५ सम्मका अभिलेखहरु