क्र.स छात्रवृत्ति समितिको बैठकको क्रम बैठकको मिति आकार डाउनलोड गर्नुहोस्
२८८औं बैठक २०७३ पुस १९ 2.85 MB डाउनलोड गर्नुहोस्
२८७औं बैठक २०७३ मंसिर १६ 1.33 MB डाउनलोड गर्नुहोस्
२८६औं बैठक २०७३ कार्तिक १० 3.72 MB डाउनलोड गर्नुहोस्
२८५औं बैठक २०७३ भाद्र ३१ 4.58 MB डाउनलोड गर्नुहोस्
२८४औं बैठक २०७३ श्रावण १७ 3.51 MB डाउनलोड गर्नुहोस्
२८३ औं बैठक २०७३ श्रावण ९ 7.67 MB डाउनलोड गर्नुहोस्
२८२ औं बैठक २०७३ अषाढ २० 5.36 MB डाउनलोड गर्नुहोस्
२८१ औं बैठक २०७३ जेष्ठ २० 5.6 MB डाउनलोड गर्नुहोस्
२८० अाै‌ बैठक २०७३ जेष्ठ ६ 3.65 MB डाउनलोड गर्नुहोस्
१० २७९ औं बैठक २०७३ वैशाख ८ 390.12 KB डाउनलोड गर्नुहोस्