क्र.स छात्रवृत्ति समितिको बैठकको क्रम बैठकको मिति आकार डाउनलोड गर्नुहोस्
३०५ अाै‌‌ बैठक २०७४ माघ २२ 1.9 MB डाउनलोड गर्नुहोस्
३०४ अाै‌‌ बैठक २०७४ माघ १५ 495.24 KB डाउनलोड गर्नुहोस्
३०३ अाै‌‌ बैठक २०७४ माघ ३ 2.49 MB डाउनलोड गर्नुहोस्
३०२ अाै‌‌ बैठक २०७४ पुस १४ 322.66 KB डाउनलोड गर्नुहोस्
३०१ अाै‌‌ बैठक २०७४ मंसिर १ 395.6 KB डाउनलोड गर्नुहोस्
३०० अाै‌‌ बैठक २०७४ कार्तिक १४ 143.21 KB डाउनलोड गर्नुहोस्
२९९ औ वैठक २०७४ आश्विन ८ 4.37 MB डाउनलोड गर्नुहोस्
२९८ औ वैठक २०७४ भाद्र ६ 2.91 MB डाउनलोड गर्नुहोस्
२९७ औ वैठक २०७४ श्रावण १७ 1.24 MB डाउनलोड गर्नुहोस्
१० २९६ औ वैठक २०७४ अषाढ १४ 1.97 MB डाउनलोड गर्नुहोस्
११ २९५ औ वैठक २०७४ जेष्ठ २२ 1.02 MB डाउनलोड गर्नुहोस्
१२ २९४ औ वैठक २०७४ वैशाख २९ 448.16 KB डाउनलोड गर्नुहोस्
१३ २९३ औं बैठक २०७३ चैत्र १७ 2.79 MB डाउनलोड गर्नुहोस्
१४ २९२औं बैठक २०७३ चैत्र १० 857.48 KB डाउनलोड गर्नुहोस्
१५ २९१ औं बैठक २०७३ फाल्गुन ३० 4.82 MB डाउनलोड गर्नुहोस्
१६ २९०औं बैठक २०७३ फाल्गुन ३ 457.81 KB डाउनलोड गर्नुहोस्
१७ २८९औं बैठक २०७३ माघ ११ 4.62 MB डाउनलोड गर्नुहोस्
१८ २८८औं बैठक २०७३ पुस १९ 2.85 MB डाउनलोड गर्नुहोस्
१९ २८७औं बैठक २०७३ मंसिर १६ 1.33 MB डाउनलोड गर्नुहोस्
२० २८६औं बैठक २०७३ कार्तिक १० 3.72 MB डाउनलोड गर्नुहोस्
२१ २८५औं बैठक २०७३ भाद्र ३१ 4.58 MB डाउनलोड गर्नुहोस्
२२ २८४औं बैठक २०७३ श्रावण १७ 3.51 MB डाउनलोड गर्नुहोस्
२३ २८३ औं बैठक २०७३ श्रावण ९ 7.67 MB डाउनलोड गर्नुहोस्
२४ २८२ औं बैठक २०७३ अषाढ २० 5.36 MB डाउनलोड गर्नुहोस्
२५ २८१ औं बैठक २०७३ जेष्ठ २० 5.6 MB डाउनलोड गर्नुहोस्
२६ २८० अाै‌ बैठक २०७३ जेष्ठ ६ 3.65 MB डाउनलोड गर्नुहोस्
२७ २७९ औं बैठक २०७३ वैशाख ८ 390.12 KB डाउनलोड गर्नुहोस्
केपी शर्मा ओली
सम्माननीय प्रधानमन्त्री एवं सामान्य प्रशासन मन्त्री
शंकर प्रसाद कोइराला
सचिव
शिवराम न्यौपाने
सह सचिव
प्रवक्ता
सुप्रभा खनाल ढुङ्गेल
उप सचिव
सूचना अधिकारी