नविनतम गतिविधि

क्र.स मिती शिर्षक
२०७४ अषाढ २७ कार्यसम्पादन मुल्यांकन फारम | (कलर कोड सहित)
२०७४ जेष्ठ २४ अध्ययन छात्रवृतिको आवेदन फारम |
२०७३ चैत्र २२ अनलाईन सरुवा फाराम |
२०७३ कार्तिक ६ सेवाग्राही सन्तुष्टि फारम
२०७३ कार्तिक ४ नेपाल सरकारका नव प्रवेशी अधिकृतहरुको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदनको ढाँचा
२०७३ भाद्र २६ सरूवा सहमति माग गर्दा भर्नु पर्ने परिमार्जित फाराम
२०७३ भाद्र २६ अध्यापन स्वीकृति फाराम
२०७३ भाद्र २६ निजामती सेवा पुरस्कार सिफारिस फाराम
२०७३ भाद्र २६ मेडिकल वोर्ड सम्वन्धी फाराम