क्र.स मिती शिर्षक
२०७३ भाद्र १५ निजामती सेवा ऐन २०४९ (चौथो संशोधन सहित) २०७२
२०७३ जेष्ठ १९ निजामती सेवा (बाह्रौं संशोधनसमेत) नियमावली, २०७२
२०७३ जेष्ठ ११ संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण निर्देशिका, २०६६
२०७३ वैशाख २१ बिशेष समूहका कर्मचारीहरुको ब्यवस्थापन पहिलो सशोधन नियमावली, २०६९
२०७३ वैशाख २० निजामती कर्मचारी सन्ततिलाई छात्रवृति उपलब्ध गराउने निर्देशिका, २०७२
२०७२ पुस १९ नमुना कार्यालय मापदण्ड २०७३
२०७२ मंसिर १ Agreed Action plan 2010
२०७२ कार्तिक ३० Latest Progress Report of NPPR 2010 For 3rd Review Meeting
२०७२ कार्तिक २९ Concept Paper of Transfer Guidelines
१० २०७२ कार्तिक २६ Selected 10 Development Project For Management Audit
११ २०७२ कार्तिक २५ First Progress Reports Of NPPR 2010
१२ २०७२ कार्तिक २४ Selected Ministries Management Audit
१३ २०७२ कार्तिक २३ Second Progress Report of NPPR 2010
१४ २०७२ कार्तिक २२ First Progress Reports Of NPPR 2010
१५ २०७२ कार्तिक २१ Third Progress Report of NPPR 2010
१६ २०७२ कार्तिक २० First Draft of Management Audit of Project Under Department of Education.
१७ २०७२ कार्तिक २० Inter-Ministerial Transfer Guidlines of Different Ministries
१८ २०७२ कार्तिक १९ Report of Human Resource Development Plan (Draft)
१९ २०७२ कार्तिक १९ First Draft of Management Audit of Project Under Department of Health.
२० २०७२ कार्तिक १८ New Training Policy 2068(Draft)
२१ २०७२ कार्तिक १७ MOGA HR Policy
२२ २०७२ कार्तिक १६ Service Delivery Improve and Work Culture Report
२३ २०७२ कार्तिक १५ सुशासन
२४ २०७२ आश्विन ४ निजामती कर्मचारीको शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रमाणित गर्ने निर्देशिका, २०६६
२५ २०७२ श्रावण ३ संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन, विशेष पद सिर्जना, पद परिवर्तन, सेवा/समूह परिवर्तन तथा पदनाम परिवर्तनका लागि पत्रसाथ पेश गर्नुपर्ने विषयहरुको चेकलिस्ट, २०७३
२६ २०७१ फाल्गुन १७ व्यवस्थापन परीक्षण निर्देशिका, २०६७
२७ २०७१ पुस १७ निजामती कर्मचारी राष्ट्रिय तालिम नीति, २०७१
२८ २०७१ जेष्ठ १८ निजामती सेवा (नवौं संशोधन) नियमावली, २०६८
२९ २०६९ फाल्गुन १८ प्रशासन सुधार सुझाव समितिको प्रतिवेदन २०७०
३० २०६९ फाल्गुन १८ प्रशासन सुधार सुझाव समितिको प्रतिवेदन सारसंक्षेप २०७०
३१ २०५६ फाल्गुन १८ प्रशासकीय पुनर्गठन समिति (बुच कमिशन) को प्रतिवेदन, २००९
३२ २०५६ फाल्गुन १८ नेपालको जिल्ला प्रशासन पुनर्गठनको रिपोर्ट, २०१३
३३ २०५६ फाल्गुन १८ प्रशासन शक्ति विकेन्द्रीकरण आयोगको प्रतिवेदन, २०२०
३४ २०५६ फाल्गुन १८ प्रशासन सुधार आयोगको तेस्रो प्रतिवेदन २०२७
३५ २०५६ फाल्गुन १८ प्रशासन सुधार आयोगको प्रतिवेदन, २०३२-३३
३६ २०५६ फाल्गुन १८ प्रशासन सुधार आयोगको प्रतिवेदन, २०४८
३७ २०५६ फाल्गुन १८ प्र_ पुन सं_ आ_ दोस्रो अन्तरिम प्रतिवेदन खण्ड-१ असार २०६६
३८ २०५६ फाल्गुन १८ प्र_ पुन सं_ आ_ दोस्रो अन्तरिम प्रतिवेदन खण्ड-२ (राष्ट्रसेवकहरुको तलब सुविधा सम्बन्धी )- २०६६
३९ २०५६ फाल्गुन १८ प्र_ पुन सं_ आ_ दोस्रो अन्तरिम प्रतिवेदन खण्ड-३ (निजामती सेवामा तालिम सम्बन्धी )- असार २०६६
४० २०५६ फाल्गुन १८ प्र_ पुन सं_ आ_ दोस्रो अन्तरिम प्रतिवेदन खण्ड-४ असार २०६६
४१ २०५६ फाल्गुन १८ प्र_ पुन सं_ आ_ दोस्रो अन्तरिम प्रतिवेदन खण्ड-५ असार २०६६
४२ २०५६ फाल्गुन १८ प्र_ पुन सं_ आ_ दोस्रो अन्तरिम प्रतिवेदन खण्ड-६- असार २०६६
४३ २०५६ फाल्गुन १८ प्र_ पुन सं_ आ_ दोस्रो अन्तरिम प्रतिवेदन खण्ड-७ (नेपालमा विद्युतिय शासनको प्रवर्धन)- असार २०६६
लालबाबु पण्डित
माननीय मन्त्री
शंकर प्रसाद कोइराला
सचिव
सामान्य प्रशासन
सुरेश अधिकारी
सह सचिव
प्रवक्ता
रमेश न्यौपाने
उप सचिव
सूचना अधिकारी