छात्रबृति आवेदन टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:
/ बढुवा सुचना

उपसचिव वा सो सरह श्रेणी, नेपाल विविध सेवा, जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा ( बढुवा सुचना नं. ३०-०७९/८०, निर्णय मिति:२०७९-१०-३ )

बढुवा शाखा २०७९ माघ ४ गते बुधबार

जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा

Your Device Cannot read PDF. Click to View

Download Attached File:


थप बढुवा सुचना