क्र.स मिती पद सेवा समूह​ बढुवा सूचना नं. बढुवा समितिको बैठक संख्या आ.व. डाउनलोड  
२०७३ फाल्गुन २ उप सचिव नेपाल लेखापरीक्षण सेवा - ४९-०७३/७४ १५२२ २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७३ फाल्गुन २ उप सचिव नेपाल प्रशासन सेवा - राजश्व ४८-०७३/७४ १५२१ २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७३ फाल्गुन २ उप सचिव नेपाल प्रशासन सेवा - लेखा ४७-०७३/७४ १५२० २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७३ फाल्गुन २ उप सचिव नेपाल प्रशासन सेवा - सामान्य प्रशासन ४६-०७३/७४ १५१९ २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७३ माघ २७ उप सचिव नेपाल परराष्ट्र सेवा - ४५-०७३/७४ १५१७ २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७३ माघ २७ उप सचिव नेपाल कृषि सेवा खाद्य पोषण तथा गुण नियन्त्रण समूह ४४-०७३/७४ १५१६ २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७३ माघ २७ उप सचिव नेपाल कृषि सेवा एगृ इन्जिनियरिङ्ग ४३-०७३/७४ १५१५ २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७३ माघ २६ उप सचिव नेपाल कृषि सेवा भेटेरीनरी ४२-०७३/७४ १५१४ २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७३ माघ २६ उप सचिव नेपाल कृषि सेवा एगृइकोनोमिकल मार्केटिङ्ग समूह ४१-०७३/७४ १५१३ २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
१० २०७३ माघ २६ उप सचिव नेपाल कृषि सेवा बाली संरक्षण समूह ४०-७३/७४ १५१२ २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
११ २०७३ माघ २६ उप सचिव नेपाल कृषि सेवा बाली विकास ३९-०७३/७४ १५११ २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
१२ २०७३ माघ २४ उप सचिव नेपाल कृषि सेवा हर्टिकल्चर समूह ३७/०७३-७४ १५०९ २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
१३ २०७३ माघ २४ उप सचिव नेपाल कृषि सेवा कृषि प्रसार ३६/०७३-७४ १५०८ २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
१४ २०७३ माघ २१ उप सचिव नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा एगृ इरिगेशन इन्जिनियरिङ्ग समूह ३५-०७३/७४ १५०६ २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
१५ २०७३ माघ २१ उप सचिव नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा केमेष्ट्री ३४-०७३/७४ १५०५ २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
१६ २०७३ माघ २१ उप सचिव नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा सर्भे ३३-०७३/७४ १५०४ २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
१७ २०७३ माघ २१ उप सचिव नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा इन्जि. जियोलोजी ३२-०७३/७४ १५०३ २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
१८ २०७३ माघ १८ उप सचिव नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा जियोलोजी समूह/ हाइड्रोलोजी उपसमूह ३१-०७३/७४ १५०१ २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
१९ २०७३ माघ १८ उप सचिव नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा इल्क्ट्रिकल/जनरल इल्क्ट्रिकल २६-०७३/७४ १५०० २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
२० २०७३ माघ १८ उप सचिव नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा सिभिल इन्जिनियरिङ्ग समूह/हाइड्रोपावर २५/०७३/७४ १४९९ २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
२१ २०७३ माघ १५ उप सचिव नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा सिभिल इन्जिनियरिङ्ग समूह / इरिगेशन २४-०७३/७४ १४९८ २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
२२ २०७३ माघ १५ उप सचिव नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा सिभिल इन्जिनियरिङ्ग समूह / बिल्डिङ्ग एण्ड आर्किटेक्ट २३-०७३/७४ १४९७ २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
२३ २०७३ माघ १५ उप सचिव नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा सिभिल इन्जिनियरिङ्ग समूह / स्यानिटरी २२-०७३/७४ १४९६ २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
२४ २०७३ माघ १४ उप सचिव नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा सिभिल इन्जिनियरिङ्ग समूह / हाइवे २१-०७३/७४ १४९५ २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
२५ २०७३ माघ १४ उप सचिव नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा सिभिल इन्जिनियरिङ्ग समूह/जनरल २०-०७३/७४ १४९४ २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
२६ २०७३ माघ १४ सह सचिव नेपाल शिक्षा सेवा पुरातत्व ७४-०७३/७४ १४९३ २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
२७ २०७३ माघ १३ सह सचिव नेपाल प्रशासन सेवा - - ७१ -०७३/०७४ १४९२ २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
२८ २०७३ माघ १२ सह सचिव नेपाल प्रशासन सेवा - - १५-०७३/७४ १४९१ २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
२९ २०७३ माघ ११ सह सचिव नेपाल वन सेवा जनरल फरेष्ट्री समूह ७३-०७३/७४ १४८९ २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
३० २०७३ माघ ११ सह सचिव नेपाल लेखापरीक्षण सेवा - ७२-०७३/७४ १४८८ २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
३१ २०७३ माघ ११ सह सचिव नेपाल परराष्ट्र सेवा - ७०-०७३/७४ १४८७ २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
३२ २०७३ माघ १० सह सचिव नेपाल कृषि सेवा एगृ. इको. मार्केटिङ्ग एण्ड स्टाटिष्टिक्स ६९-०७३/७४ १४८६ २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
३३ २०७३ माघ १० सह सचिव नेपाल कृषि सेवा बाली विकास ६८-०७३/७४ १४८५ २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
३४ २०७३ माघ १० सह सचिव नेपाल कृषि सेवा ला. पो. एण्ड डे. डे. ६७-०७३/७४ १४८४ २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
३५ २०७३ माघ ८ सह सचिव नेपाल कृषि सेवा मत्स्य ६६-०७३/७४ १४८१ २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
३६ २०७३ माघ ८ सह सचिव नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा सिभिल इन्जिनियरिङ्ग समूह/हाइड्रोपावर ६४-०७३/७४ १४८० २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
३७ २०७३ माघ ८ सह सचिव नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा सिभिल इन्जिनियरिङ्ग समूह / इरिगेशन ६३-०७३/७४ १४७९ २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
३८ २०७३ माघ ८ सह सचिव नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा सर्भे ९-०७३/७४ १४८२ २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
३९ २०७३ पुस २९ सह सचिव नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा सिभिल इन्जिनियरिङ्ग समूह / बिल्डिङ्ग एण्ड आर्किटेक्ट ६२-०७३/७४ १४७८ २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
४० २०७३ पुस २९ सह सचिव नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा सिभिल इन्जिनियरिङ्ग समूह / स्यानिटरी ६१-०७३/७४ १४७७ २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
४१ २०७३ पुस २९ सह सचिव नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा सिभिल इन्जिनियरिङ्ग समूह / हाइवे ६०-०७३/७४ १४७६ २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
४२ २०७३ पुस २८ सह सचिव आर्थिक, योजना तथा तथ्याङ्क तथ्याङ्क ५९-०७३/७४ १४७५ २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
४३ २०७३ पुस २८ सह सचिव नेपाल शिक्षा सेवा शिक्षा प्रशासन १९-०७३/७४ १४७४ २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
४४ २०७३ पुस २७ सह सचिव नेपाल वन सेवा बोटानी १८-०७३/७४ १४७३ २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
४५ २०७३ पुस २७ सह सचिव नेपाल वन सेवा जनरल फरेष्ट्री समूह १७-०७३/७४ १४७२ २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
४६ २०७३ पुस २६ सह सचिव नेपाल लेखापरीक्षण सेवा - १६/०७३-७४ १४७० २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
४७ २०७३ पुस २३ सह सचिव नेपाल परराष्ट्र सेवा - १४-०७३/७४ १४६८ २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
४८ २०७३ पुस २३ सह सचिव नेपाल कृषि सेवा भेटेरीनरी १३-०७३/७४ १४६७ २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
४९ २०७३ पुस २२ सह सचिव नेपाल कृषि सेवा कृषि प्रसार ११-०७३/७४ 1465 २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
५० २०७३ पुस २२ सह सचिव नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा केमेष्ट्री १०-०७३/७४ १४६४ २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
लालबाबु पण्डित
माननीय मन्त्री
सुरेश अधिकारी
सह सचिव
प्रवक्ता
रमेश न्यौपाने
उप सचिव
सूचना अधिकारी