छात्रबृति आवेदन टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
/ News Archive
Clear
क्र.सं. सूचनाको शिर्षक सूचना प्रकार महाशाखा/शाखा अपलोड मिति एक्सन
४६. सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेश पालना गर्ने गराउने सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित निकायहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा २०७८-११-६
 
४७. प्रेस विज्ञप्ति । परिपत्र/निर्देशन मन्त्रालय २०७८-११-५
 
४८. नामावली पठाईदिने सम्बन्धमा । (मन्त्रालय / सचिवालय / आयोग / प्रतिष्ठान / विभाग / निकायहरु) सबै । परिपत्र/निर्देशन सङ्घीय तथा प्रादेशिक कर्मचारी प्रशासन शाखा २०७८-११-३
 
४९. नेपाल सरकार (माननीय मन्त्रीस्तर) को मिति २०७८।११।०३ को निर्णयानुसार कामकाजमा खटाईएको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी, सहसचिव वा सो सरह पदका कर्मचारीहरुको विवरण । परिपत्र/निर्देशन सङ्घीय तथा प्रादेशिक कर्मचारी प्रशासन शाखा २०७८-११-३
 
५०. आधारभुत प्रशासनिक प्रशिक्षण सम्बन्धमा । (नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान) परिपत्र/निर्देशन जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७८-१०-२७
 
५१. नवनियुक्त शाखा अधिकृतहरुले पदस्थापनाका लागि निकाय / कार्यालय छनौट गर्ने सम्बन्धी सूचना । परिपत्र/निर्देशन सङ्घीय तथा प्रादेशिक कर्मचारी प्रशासन शाखा २०७८-१०-२३
 
५२. निरोगिताको प्रमाणपत्र र शपथ ग्रहण फाराम पेश गर्ने समबन्धी सूचना । परिपत्र/निर्देशन सङ्घीय तथा प्रादेशिक कर्मचारी प्रशासन शाखा २०७८-१०-१८
 
५३. उच्च पहाडी एवम् हिमाली क्षेत्र समृद्धि कार्यक्रमको लागि आयोजना प्रस्ताव पेस गर्ने सम्बन्धी सूचना । परिपत्र/निर्देशन योजना तथा अनुगमन शाखा २०७८-१०-१७
 
५४. सरुवा / काज / कामकाज सम्बन्धमा । परिपत्र/निर्देशन सङ्घीय तथा प्रादेशिक कर्मचारी प्रशासन शाखा २०७८-१०-१३
 
५५. प्रगति विवरण तथा विनियोजन सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन अन्य निकाय २०७८-१०-१३
 
५६. प्रशासकिय भवनको बजेट बिनियोजन सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन योजना तथा अनुगमन शाखा २०७८-१०-१०
 
५७. परिपत्र सम्बन्धमा । परिपत्र/निर्देशन आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा २०७८-१०-९
 
५८. स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कनको नतिजा सार्वजनिक गर्ने कार्यमा पृष्ठपोषण तथा सहजीकरण सम्बन्धमा।(श्री जिल्ला समन्वय समिति सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७८-१०-७
 
५९. नेपाल आगमन हुने र नेपालबाट प्रस्थान गर्ने यात्रुहरुको यात्रा व्यवस्थापनसम्बन्धी आदेश, २०७८ बारे । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा २०७८-१०-७
 
६०. कोभिड-१९ सम्बन्धमा नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्)बाट जारी आदेश पठाईएको । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा २०७८-१०-७
 
Showing 46 to 60 of 1401 records