मिति २०७४।५।३० को निर्णयानुसार स्थानीय तहमा कामकाज गर्न खटाईएका रा प अनं द्वितीय श्रेणीका कर्मचारीहरू

यससंग साथै संलग्न जोडिएका विवरणहरु

शिर्षक आकार डाउनलोड गर्नुहोस्
मिति २०७४।५।३० को निर्णयानुसार स्थानीय तहमा कामकाज गर्न खटाईएका रा प अनं द्वितीय श्रेणीका कर्मचारीहरू 195.18 KB डाउनलोड गर्नुहोस्
लालबाबु पण्डित
माननीय मन्त्री
सुरेश अधिकारी
सह सचिव
प्रवक्ता
रमेश न्यौपाने
उप सचिव
सूचना अधिकारी