स्थानीय निकायमा कामकाज गर्न खटाईएका खरिदारहरुको विवरण

यससंग साथै संलग्न जोडिएका विवरणहरु

शिर्षक आकार डाउनलोड गर्नुहोस्
स्थानीय निकायमा खरिदारको सरुवा विवरण 593.22 KB डाउनलोड गर्नुहोस्
लालबाबु पण्डित
माननीय मन्त्री
सुरेश अधिकारी
सह सचिव
प्रवक्ता
रमेश न्यौपाने
उप सचिव
सूचना अधिकारी