Implementation Agreement for Upgradaing and Reconstruction Project of the China-aided Civil Service Hospital in Nepal

Implementation Agreement for Upgradaing and Reconstruction Project of the China-aided Civil Service Hospital in Nepal

यससंग साथै संलग्न जोडिएका विवरणहरु

शिर्षक आकार डाउनलोड गर्नुहोस्
Implementation Agreement for Upgradaing and Reconstruction Project of the China-aided Civil Service Hospital in Nepal 760.86 KB डाउनलोड गर्नुहोस्
लालबाबु पण्डित
माननीय मन्त्री
सुरेश अधिकारी
सह सचिव
प्रवक्ता
रमेश न्यौपाने
उप सचिव
सूचना अधिकारी