सम्पत्ति विवरण भर्दा खाम बाहिर निम्न विवरण स्पष्ट रुपमा लेख्नु हुन निजामती किताबखानाको अनुरोध छ ।

आर्थिक वर्षः २०७३/७४ को सम्पत्ति विवरण
कर्मचारीको नाम, थर :
कर्मचारी संकेत नं. (सिटरोल नं.):
पद :
श्रेणी :
सेवा/समूह :
कार्यरत कार्यालयको नाम, ठेगाना :
मोबाइल नं.:
ईमेल :
नयाँ नियुक्ति भए नियुक्ति मिति :

पूर्ण विवरण

यससंग साथै संलग्न जोडिएका विवरणहरु

शिर्षक आकार डाउनलोड गर्नुहोस्
Self Asset Declaration 36.27 KB डाउनलोड गर्नुहोस्
लालबाबु पण्डित
माननीय मन्त्री
शंकर प्रसाद कोइराला
सचिव
सामान्य प्रशासन
सुरेश अधिकारी
सह सचिव
प्रवक्ता
रमेश न्यौपाने
उप सचिव
सूचना अधिकारी